In de themagroep bodem van VKA hebben we afgelopen bijeenkomst teruggekeken welke maatregelen bij hebben gedragen aan een betere ruwvoederpositie in deze extreem droge zomer. De teelt van met name rode klaver stak er bovenuit. Deelnemers kwamen tot de conclusie dat ook rode klaver niet meer produceert als er geen regen valt, maar het groeit met beregenen beter door gedurende de hitte dan Engels raaigras.

Rode klaver kan door een penwortel beter water van diepere lagen omhoog halen en heeft door fluwelen haartjes op de onderkant van het blad minder verdamping. Echter, met een neerslagtekort van afgelopen zomer stopt ook de groei van rode klaver. Zonder beregenen overleeft het wel, maar blijft de productie achter. De deelnemers van de themagroep bodem die hebben beregend gaven echter aan dat rode klaver gedurende de hitte met beregenen wel volop bleef groeien, in tegenstelling tot gras.

Vruchtwisseling met mais
In het bouwplan van een melkveebedrijf past een gras, rode en witte klaver heel goed in vruchtwisseling met mais. Het draagt bij aan een betere bodemkwaliteit, gewasopbrengst en eiwitvoorziening. Ideaal is 3 jaar gras, rode en witte klaver in vruchtwisseling met 3 jaar mais. Voor een bedrijf met 20% mais of bouwland zou dit 20% gras, rode en witte klaver betekenen. Voor een gemiddeld bedrijf in de Achterhoek is uitgerekend dat dit in combinatie met 60% blijvend grasland, 7000 euro oplevert onder normale omstandigheden. In een droog jaar is dit areaal een mooie verzekeringspremie.

Wil je een gras, rode en witte klaver inzaaien, dan is nu het moment. Met name een stikstofarme stoppel na mais of een ander bouwlandgewas is ideaal. Voor inzaaien maak een mengsel van 30 kg BG3 of BG4 in combinatie met 5 kg rode klaver (bij voorkeur een zogenaamd “Mattenklee” ras) en 3 kg witte klaver (bij voorkeur de rassen Alice of Riesling). Zorg wel dat bij het zaaien de klaver niet ontmengt.