Hans te Kloeze uit Aalten (zeer extensief)
60 melkkoeien, 25 stuks jongvee
45 hectare gras, 10 hectare natuurgebied en 8 hectare mais
In de jaren 2016-2018 haalde Kloeze 73% eiwit van eigen land.

Wat is jouw geheim op managementniveau die je als een van de Eiwittoppers binnen Vruchtbare Kringloop Achterhoek wilt delen?

We waren blij verrast met het telefoontje dat we een topper waren. Eerlijk gezegd ben ik niet bewust bezig met Eiwit van eigen land realiseren, wij willen gewoon zoveel mogelijk gras van mijn eigen percelen aan de koe voeren, want een koe is toch een herkauwer.  Dit jaar zijn we begonnen met gras op stal voeren het hele jaar. Het is nog afwachten hoe dat uitpakt.

Daarnaast hebben wij de koeien nog zo’n 150 dagen laten weiden dit jaar. En dat viel niet mee met de droogte. Ze zijn ook een periode ‘s nachts naar buiten geweest. Maar dat was geen succes, want dat ritme kenden ze niet.

De eerste en tweede snede bemest ik 100 procent met eigen drijfmest aangevuld met vloeibare kunstmest. Nog een kleine opmerking, bij de grasopbrengst is ook het gras van de natuurgebieden die ik beheer meegerekend. Dat is wel van andere kwaliteit en beduidend minder opbrengst per ha.

Wat zijn volgens jou de grootste risico’s waardoor je minder Eiwit van eigen land haalt?
Ik baalde dit en vorig jaar flink, want in 2017 heb ik mijn beregeningsmachine verkocht. Terwijl de droogte voor ons een van de grootste risico’s is, want we zitten op zandgrond. Ik zie dat ook terug in de grasopbrengsten van 2019 en 2018. Daarnaast merk ik dat verschraling op mijn percelen optreedt door de wetgeving. We mogen steeds minder op het land bemesten, zelfs aan drijfmest zitten beperkingen. De overheid zou de boer meer moeten vertrouwen en meer vrijheid gunnen. Dan kunnen we zelf bepalen, kijkend naar wat het gewas en het land nodig heeft, hoeveel we bemesten.

Toelichting door WUR-onderzoeker Gerjan Hilhorst

Met 73% eiwit van eigen land (zonder aankoop) in de periode 2016-2018 scoort Te Kloeze goed in de groep met extensieve bedrijven. Door naast weidegang een gedeelte van het jaar vers gras op stal te voeren wordt het gras goed benut en wordt de eiwitaanvoer met krachtvoer verlaagd. Het RE-gehalte in het aangevoerde krachtvoer is gedaald van 230 gr/kg in 2016 naar 197 gr/kg in 2018. Hierdoor wordt het aandeel eiwit van eigen land gunstiger en wordt ook op krachtvoerkosten bespaard. Ruim 20% van het graslandareaal is natuurgras. Het is een uitdaging om dat natuurgras met een goede kwaliteit productiegras te combineren en goed te benutten in een rantsoen dat voor meer dan 50% uit gras bestaat. Wanneer Te Kloeze daarin slaagt kan hij op zijn droogtegevoelige grond toch de doelstelling van 65% eiwit van eigen land realiseren. Hij heeft ook in het extreem droge jaar 2018 ‘door gewoon te doen waar je goed in bent’ laten zien dat hij heel ver komt.

Wat kun je collega-melkveehouders aanraden wanneer ze méér Eiwit van eigen land willen halen?
Doe gewoon waar je goed in bent en laat je niet te veel voorschrijven.

Zie je op tegen 2025, wanneer melkveehouders 65 procent meer Eiwit van eigen land (of binnen de regio) moeten halen?

Ik maak mij geen zorgen om de de grondgebonden norm. Als ik mijn resultaten zo bekijk, redden we het wel, ook in droge jaren.