Een belangrijk onderdeel van de visie Grondgebondenheid is de voorwaarde om 65 procent eiwit van ‘eigen’ land te verkrijgen. Een manier om hier naartoe te werken, is om meer eiwitrijke gewassen te verbouwen. Door het Louis Bolk Instituut is gekeken hoe verschillende gewassen scoren op eiwitgehalte en productie. Wat betreft eiwitgehalte per kg product komt soja als beste naar voren, maar met eiwitproductie per ha scoort gras/ rode en witte klaver het beste.

Met 65 procent eiwit van ‘eigen’ land komen verschillende eiwitgewassen in beeld. In eerste instantie wordt dan vaak gedacht aan die gewassen die goed scoren op eiwitgehalte per kg product, zoals soja. Met het percentage eiwit van eigen land wordt echter de opbrengst van eiwit per ha nog belangrijker. Beide parameters zijn op een rij gezet voor gras, grasklaver, erwten, veldbonen, lupine en soja.

In onderstaande tabel staat de voederwaarde per kg droge stof en de eiwitopbrengst per hectare. Op basis van de voederwaardeprijs per kVEM en kDVE is de voederwaardeopbrengst in euro’s berekend. Minus de kosten geeft dit het saldo per ha op VEM/DVE basis. Gras, rode en witte klaver scoort wat betreft eiwitopbrengst en saldo heel goed. Gras, rode en witte klaver is het meest productief in vruchtwisseling met bouwland. Drie jaar gras, rode en witte klaver in vruchtwisseling met drie jaar bouwland is optimaal.

 

Opbrengsten van eiwitgewassen

Gras Gras/ rode en witte klaver Erwten Veldbonen Lupine Soja
Opbrengst (kg ds/ha) 12000 14000 5250 5750 2700 3000
VEM 892 865 1020 1170 1120 1000
DVE 74 80 100 135 140 220
RE 154 200 200 285 300 400
             
kVEM/ha 10704 12110 5355 6728 3024 3000
kDVE/ha 888 1120 525 776 378 660
RE-opbrengst/ha 1848 2800 1050 1639 810 1200
Voederwaarde /ha 2530 2949 1327 1754 810 1018
Teeltkosten 1222 1095 1000 924 809 809
Netto grondkosten 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Totale kosten 2422 2295 2200 2124 2009 2009
Saldo (op VEM/DVE basis) 108 654 -873 -370 -1199 -991