Voorzitter van de voormalige commissie Grondgebondenheid Ton Loman geeft op 11 september tijdens de Inspiratiebijeenkomst van VKA een presentatie over hoe het kengetal Eiwit van eigen land tot stand is gekomen. “Het voordeel van eiwit van eigen land is dat het ruimte laat voor echt ondernemerschap.”

De commissie presenteerde in 2018 haar advies op Grondgebondenheid, in opdracht van LTO en NZO. Ton Loman (voormalig CEO Agrifirm) was de voorzitter van deze commissie.

Kengetal eiwit van eigen land
In het advies werd het percentage eiwit van eigen land als kengetal genomen. Tijdens de Inspiratiebijeenkomst legt Loman uit waarom voor dit kengetal gekozen is. “Ik ga dan in op de werking van het getal, waarom het een beter uitgangspunt is dan andere getallen en wat dat betekent voor de bedrijfsvoering. Het voordeel van eiwit van eigen land is dat het ruimte laat voor echt ondernemerschap. Boeren die zich focussen op graslandbeheer en bodembeheer kunnen meer zelfvoorzienend zijn. De mate waarin dat kan, weerspiegelt de mate van grondgebondenheid.

Praktische toepasbaarheid
“Het advies strekt tot 2025”, vertelt Loman. “Ik denk dat het goed is dat binnen initiatieven als VKA hierop voorgesorteerd wordt door veehouders nu al voor te bereiden. Zo bouw je als veehouder ervaring op en kan je ontdekken waar kansen en valkuilen zitten voor je bedrijf. Hier wordt ook op 11 september invulling aan gegeven door praktische ervaringen uit te wisselen.”