Directeur LNV bezoekt VKA

//Directeur LNV bezoekt VKA

Directeur LNV bezoekt VKA

De directeur van Agro- en Natuurkennis bij LNV Michel Berkelmans was 23 januari te gast bij VKA. Samen met twee beleidsmedewerkers bezocht hij het bedrijf van Martijn Kornegoor in Wichmond. Zij waren erg enthousiast over de doelen die VKA stelt en de resultaten die afgelopen jaren geboekt zijn. Ook zullen zij meehelpen aan de opzet van de bijeenkomst met Carola Schouten op 6 maart.

Vooraf had Berkelmans de vraag neergelegd om te horen welke ervaringen ondernemers hebben bij het toepassen van onderzoek en innovatie in kringlooplandbouw. Tijdens een gesprek met John Koeleman, Corinne Pleiter, Dick Looman, Bert Sloetjes, Roel Hakvoort , Martijn Kornegoor en Carel de Vries werd hierop ingegaan. Er werden ook tal van praktische knelpunten rond wet-en regelgeving besproken, zoals de derogatie, bemestingsnormen, mestverwerking etc. We vonden in Berkelmans een medestander in onze voorkeur voor doelvoorschriften in plaats van middelvoorschriften. Ook onze ambitie voor meer regionale sturing met beloningen in plaats van ge- en verboden, past in de visie van de minister.

Berkelmans is erg enthousiast over ons project en de ambitie van VKA om als zelfstandige vereniging door te gaan met het werken aan kringlooplandbouw en heeft toegezegd medewerking te verlenen waar nodig en mogelijk.

2019-01-25T18:12:43+00:00