Demonstratie inwerken en zaaien groenbemester maïs

In samenwerking met LTO afdeling Zuid-Oost Veluwe organiseert VKA een demonstratie

“Inwerken groenbemester en zaaien groenbemester maïs”

Datum: 29 maart
Tijd: aanvang 13.30 uur
Locatie: op twee percelen in Tonden gelegen aan de Haarweg, aan de toegangsweg naar nr. 10.
Presentatie: door Gerard Abbink van “Groeikracht”

Zaaien
Met ingang van dit jaar moet de groenbemester na maïs al vóór 1 oktober gezaaid moet zijn. Dit kan op verschillende manieren en hiervoor zijn een aantal machines te zien zoals een roterende schoffel, een gewone schoffel en een cultivator, allen met zaaiopbouw. Deze machines zult u 29 maart niet in werking zien, maar met alle drie is vorig jaar een deel van het demo-perceel ingezaaid. Beide schoffels zijn in juni toegepast tussen de maïsrijen. De cultivator is toegepast in september na de maïsoogst. Het resultaat daarvan is nu dus te zien. Enkele loonwerkers zullen hun systeem toelichten en o.a. uitleggen hoe zij de onkruidbestrijding willen doen.

Inwerken
Wanneer groenbemester vroeg wordt gezaaid, kan er in het voorjaar een zwaarder gewas staan. Vandaar dat er aandacht is voor het onderwerken. Tijdens de demonstratie zullen circa vijf machines aan het werk te zien zijn: een frees, cultivator, combimachine, rotorkopeg en een schijveneg. Voor het vernietigen van een groenbemester is eind maart wel laat. Rond 1 maart zijn er daarom al proefstroken bewerkt. Op de demo-dag kunnen we het resultaat daarvan dus beoordelen. Het doel is dat de wortels zoveel mogelijk losgesneden worden bij een geringe werkdiepte en dat het gewas zal afsterven.

We zien u graag op 29 maart in Tonden!