Deelnemers aan VKA willen toekomstproof met hun bedrijf doorontwikkelen. En de resultaten die zij daarmee boeken, mogen gedeeld worden! Zo dienen de doelstelling van VKA en de prestaties van deelnemers een prima basis om positief contact met de samenleving te zoeken. Vanuit Vruchtbare Kringloop zijn hier middelen voor beschikbaar.

Voor deelnemers die VKA willen presenteren, bijvoorbeeld tijdens een bijeenkomst, bedrijfsbezoek, of deelname aan een publiekelijk evenement kunnen promotiemateriaal opvragen. Er zijn banners, PowerPointpresentaties, brochures en posters beschikbaar.
Wilt u gebruik maken van deze middelen? Neem contact op met Ilona Baan – ibaan@projectenltonoord.nl – 0630228105.