Uncategorized

/Uncategorized

Deel uw mening over kringlooplandbouw

Als onderdeel van de agro-innovatieregio Achterhoek overlegt Vruchtbare Kringloop Achterhoek medio augustus met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. We willen tijdens het overleg een concreet lijstje met wensen, ideeën en plannen op tafel leggen namens de deelnemers aan Vruchtbare Kringloop Achterhoek. Wij zijn aan zet! Stuur via onderstaand formulier uw wensen, ideeën en

Deel uw mening over kringlooplandbouw2019-07-11T11:01:21+02:00

Proefboerderij De Marke komt in boerenhanden

De in Hengelo (G) gevestigde proefboerderij De Marke wordt een coöperatie vóór boeren, dóór boeren. Tijdens de open dag op 20 juni is hiervoor het startsein gegeven. De Marke is hét innovatiecentrum voor melkveehouders op zandgrond. De achterliggende 30 jaar is hier een enorme kennis opgebouwd rond actuele thema’s voor kringlooplandbouw. “Binnen de coöperatie nemen

Proefboerderij De Marke komt in boerenhanden2019-06-28T13:05:26+02:00

Sensoren online

In het kader van het bodemsensorenproject zijn sinds 2018 bij zes deelnemers van de kennisgroep Waterkwaliteit sensoren geplaatst. Met deze sensoren wordt een pilot gedaan om de toepasbaarheid van bodemdata als ondersteuning bij het nemen van beslissingen te testen. Een overzicht van de meetresultaten is vanaf nu via de website van VKA in te zien door

Sensoren online2019-02-07T11:00:22+02:00

Excursie – meer vers gras omzetten in melk

Om meer vers gras om te zetten in melk werkt VKA-deelnemer André de Groot volgens het concept Nieuw Nederlands Weiden. Wilt u starten met weiden in 2019, of het rendement van uw weiden of stalvoedering optimaliseren? Kom dan aanstaande vrijdag 2 november kijken of dit concept ook iets voor u is. ​ Locatie: Zutphenseweg 43,

Excursie – meer vers gras omzetten in melk2018-10-29T14:57:13+02:00

Artikel in Trouw: Klimaatdoelen? Deze boeren halen ze nu al

Wat voor hun collega's nog toekomstmuziek is, doen koeienboeren in de Achterhoek al: werken met aandacht voor de natuur én daardoor meer verdienen. Op 6 juli stond er een uitgebreid artikel in Trouw met Henk Jolink. Al een paar jaar is hij bezig om over te schakelen naar een duurzamere vorm van landbouw. Zo min

Artikel in Trouw: Klimaatdoelen? Deze boeren halen ze nu al2018-07-24T11:53:53+02:00

Deelnemer Hulshof in Boerderij: ‘Grootste CO2-reductie

Het magazine Boerderij publiceerde op 1 mei een uitgebreid artikel met VKA-deelnemer Toon Hulshof. Hierin vertelt hij onder meer over de maatregelen die hij neemt om zijn CO2-uitstoot te verlagen. Volgens de deelnemer aan de kennisgroep Melk & Klimaat is de grootste reductie te bereiken door het rantsoen aan te passen. Zijn doel is nu

Deelnemer Hulshof in Boerderij: ‘Grootste CO2-reductie2018-05-08T16:03:53+02:00