Nieuws

/Nieuws

Excursie druppelrirrigatie en mestindamping

Hoe kan druppelirrigatie en mineralencontraat bijdragen aan een effectievere groei van mais? Deze vraag stond centraal bij een excursie van de kennisgroep Waterkwaliteit op het groenteteeltbedrijf van Gert Smits in De Heurne. Hier wordt gewerkt met druppelirrigatie. Ook staat op dit bedrijf een proefopstelling van een mestdampinstallatie waarmee mineralenconcentraat verkregen kan worden. Op het bedrijf

Excursie druppelrirrigatie en mestindamping2019-08-08T16:37:57+02:00

Bokashi toepassen als bodemverbeteraar

In de Achterhoek wordt op dit moment op een aantal locaties bokashi gemaakt. Als input materiaal wordt hierbij bermgras, blad en slootmaaisel gebruikt. Het nog verse eindproduct wordt na 8 tot 10 weken uitgereden op het land en fungeert als bodemverbeteraar. Het stimuleert bacterieleven om zich te ontwikkelen en activeert onder andere het grotere bodemleven

Bokashi toepassen als bodemverbeteraar2019-08-12T14:02:24+02:00

Enquête KringloopWijzer over 2018

Jaarlijks wordt door alle melkveehouders en/of bedrijfsadviseurs de KringloopWijzer ingevuld. De KringloopWijzer brengt de bedrijfsspecifieke mineralenkringlopen (o.a. fosfaat, ammoniak en broeikasgassen) in beeld op het melkveebedrijf. De uitkomsten van de KringloopWijzer kunnen gebruikt worden om beter te sturen op de benutting van mineralen. Het projectteam van de KringloopWijzer wil graag meer inzicht in het huidige

Enquête KringloopWijzer over 20182019-08-08T10:32:00+02:00

Uitnodiging informatieavond Coöperatie De Marke

Proefboerderij De Marke in boerenhanden Proefboerderij De Marke is hét innovatiecentrum voor melkveehouders op zandgrond. De achterliggende 30 jaar is hier een enorme kennis opgebouwd rond actuele thema’s voor kringlooplandbouw. VKA is hier nauw aan verbonden. De Marke staat voor een gezonde toekomst van de melkveehouderij. Nu er door diverse partijen kaders worden aangegeven waarbinnen

Uitnodiging informatieavond Coöperatie De Marke2019-08-12T14:04:44+02:00

Maisteelt met behoud van bodemkwaliteit

In hoeverre is bodemkwaliteit bepalend voor de grondbewerking die nodig is voor een geslaagde maisteelt? Deze vraag staat centraal in een project dat het Louis Bolk Instituut in samenwerking met loonwerkbedrijf Meiland Azewijn en Waterschap Rijn en IJssel is opgestart en dat mede tot stand is gekomen door provincie Gelderland. Verschillende grondbewerkingen in maispercelen worden

Maisteelt met behoud van bodemkwaliteit2019-07-30T16:52:40+02:00

Meer slootmaaisel beschikbaar voor bodemverbetering

Waterschap Rijn en IJssel stelt vanaf dit jaar meer slootmaaisel gratis ter beschikking aan grondeigenaren om hiermee de bodemvruchtbaarheid van percelen te kunnen verbeteren. Dit aanbod is mogelijk geworden door het nieuwe maaibeleid van het Waterschap en de aangepaste landelijke regelgeving. Met goede keuzes in landgebruik, bemesting en bodembewerking valt veel te winnen voor een

Meer slootmaaisel beschikbaar voor bodemverbetering2019-07-29T16:47:46+02:00

Achterhoek officieel innovatieregio voor LNV: wat zijn onze wensen?

De Achterhoek heeft officieel de status gekregen van agro-innovatieregio van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  Die positie gaat Vruchtbare Kringloop Achterhoek ruimte bieden om te experimenteren met nieuwe methoden en aanpassing van regels. Graag horen wij jullie wensen en ideeën om kringlooplandbouw in de Achterhoek te bevorderen.  Toen we in 2014 met VKA

Achterhoek officieel innovatieregio voor LNV: wat zijn onze wensen?2019-07-11T11:11:08+02:00

VKA-deelnemers scoren hoog op PlanetProof

Een derde van deelnemers Vruchtbare Kringloop Achterhoek voldoet al aan KringloopWijzer normen voor PlanetProof! In Vruchtbare Kringloop Achterhoek hebben deelnemers jarenlange ervaring met kringlooplandbouw. Dat werpt resultaten af! Dit blijkt onder meer uit de data van de KringloopWijzers. Een analyse van laat zien dat 33% van de deelnemers al voldoet aan de KringloopWijzer (KLW) basisnorm

VKA-deelnemers scoren hoog op PlanetProof2019-06-28T12:23:13+02:00

Proefboerderij De Marke komt in boerenhanden

De in Hengelo (G) gevestigde proefboerderij De Marke wordt een coöperatie vóór boeren, dóór boeren. Tijdens de open dag op 20 juni is hiervoor het startsein gegeven. De Marke is hét innovatiecentrum voor melkveehouders op zandgrond. De achterliggende 30 jaar is hier een enorme kennis opgebouwd rond actuele thema’s voor kringlooplandbouw. “Binnen de coöperatie nemen

Proefboerderij De Marke komt in boerenhanden2019-06-28T13:05:26+02:00

Praktijkmiddag Erfemissie: tips voor een schoner erf

Op welke manieren ga je erfemissie tegen op het erf? Tijdens de Praktijkmiddag Erfemissie van Vruchtbare Kringloop Achterhoek werden ideeën en oplossingen gedeeld. Tip? Het begint bij een schoon erf, dus vegen, vegen, vegen!  Wat is erfemissie? Erfemissie betekent dat hemelwater in contact komt met voer- en mestresten, perssappen en percolaat. Dit stroomt vervolgens

Praktijkmiddag Erfemissie: tips voor een schoner erf2019-06-27T11:24:06+02:00