Nieuws

/Nieuws

Eiwitgewassen op een rij

Een belangrijk onderdeel van de visie Grondgebondenheid is de voorwaarde om 65 procent eiwit van ‘eigen’ land te verkrijgen. Een manier om hier naartoe te werken, is om meer eiwitrijke gewassen te verbouwen. Door het Louis Bolk Instituut is gekeken hoe verschillende gewassen scoren op eiwitgehalte en productie. Wat betreft eiwitgehalte per kg product komt

Eiwitgewassen op een rij2018-12-13T12:37:46+00:00

De BedrijfsWaterWijzer helpt verliezen van stikstof en fosfaat te beperken

Afgelopen bijeenkomst van de Kennisgroep Waterkwaliteit stond de BedrijfsWaterWijzer (BWW) centraal. Wat is de BWW? Deze tool brengt het management op een melkveebedrijf in beeld, in combinatie met de uitspoeling en afspoeling van stikstof en fosfaat. Door te sturen in het management van erf en percelen kunnen verliezen van stikstof en fosfaat worden teruggedrongen. Dit

De BedrijfsWaterWijzer helpt verliezen van stikstof en fosfaat te beperken2018-12-05T17:29:48+00:00

VKA-deelnemer in gesprek met minister Schouten over kringlooplandbouw

VKA-deelnemer Henry Steverink was op 5 november te gast bij het landbouwvisiedebat met minister Schouten. Het debat werd georganiseerd in Driebergen door Boerderij. Drie boeren werden uitgenodigd om een presentatie te houden voor de minister: een akkerbouwer, varkenshouder en melkveehouder. Henry Steverink gaf als melkveehouder een presentatie over mest en mineralen. Hij eindigde met de

VKA-deelnemer in gesprek met minister Schouten over kringlooplandbouw2018-11-27T15:02:43+00:00

Minder krachtvoer, meer vers gras

VKA organiseerde begin november een excursie Nieuw Nederlands Weiden bij VKA-deelnemer André de Groot in Laren. Met veel enthousiasme vertelde André over zijn bedrijf, het weidesysteem, de uitdagingen en de voordelen van het nieuwe systeem dat hij toepast. 20 melkveehouders waren aanwezig, waaronder zowel weiders als niet-weiders. Voor geïnteresseerde deelnemers start in 2019 een themagroep

Minder krachtvoer, meer vers gras2018-11-27T14:40:41+00:00

VKA in Vee & Gewas: Helft van deelnemers is al grondgebonden

Onlangs verscheen VKA in Vee & Gewas over grondgebondenheid. Meer dan de helft van de deelnemers aan het project voldoet al aan de definitie van grondgebondenheid. Dat is gebleken uit een analyse van WUR-onderzoeker Gerjan Hilhorst, naar aanleiding van de landbouwvisie van minister Schouten. Lees het artikel.

VKA in Vee & Gewas: Helft van deelnemers is al grondgebonden2018-12-05T17:19:20+00:00

Communiceren met je omgeving

Deelnemers aan VKA willen toekomstproof met hun bedrijf doorontwikkelen. En de resultaten die zij daarmee boeken, mogen gedeeld worden! Zo dienen de doelstelling van VKA en de prestaties van deelnemers een prima basis om positief contact met de samenleving te zoeken. Vanuit Vruchtbare Kringloop zijn hier middelen voor beschikbaar. Voor deelnemers die VKA willen presenteren,

Communiceren met je omgeving2018-11-13T10:51:03+00:00

Excursie – meer vers gras omzetten in melk

Om meer vers gras om te zetten in melk werkt VKA-deelnemer André de Groot volgens het concept Nieuw Nederlands Weiden. Wilt u starten met weiden in 2019, of het rendement van uw weiden of stalvoedering optimaliseren? Kom dan aanstaande vrijdag 2 november kijken of dit concept ook iets voor u is. ​ Locatie: Zutphenseweg 43,

Excursie – meer vers gras omzetten in melk2018-10-29T14:57:13+00:00

Vruchtbare Kringloop in tv-programma Ondernemend Nederland

RTL7-programma ‘Ondernemend Nederland’ besteedt komende zondag aandacht aan het onderwerp ‘klimaatadaptie’. Hoe bereiden boeren zich voor klimaatverandering? Aan het woord komt o.a. Henk Jolink van LTO Noord over Vruchtbare Kringloop. Samen met Bertus Hesselink van HOE Duurzaam en Peter Schrijver van Heemraad Waterschap Rijn en IJssel legt hij uit hoe boeren samen met de waterschappen

Vruchtbare Kringloop in tv-programma Ondernemend Nederland2018-10-18T17:27:21+00:00

Derde ronde studiegroepen gestart!

De derde ronde studiegroepen zijn gestart met het thema Ammoniak. Daar hebben we nog een grote opgave liggen. Voor alle VKA deelnemers is ammoniakcheck gemaakt van de KringloopWijzers. Veel leerplezier toegewenst in deze studiegroep ronde!

Derde ronde studiegroepen gestart!2018-10-11T18:01:16+00:00

Enquête KringloopWijzer

Jaarlijks wordt door alle melkveehouders en/of bedrijfsadviseurs de KringloopWijzer ingevuld. De KringloopWijzer brengt de bedrijfsspecifieke mineralenkringlopen (o.a. fosfaat, ammoniak en broeikasgassen) in beeld op het melkveebedrijf. De uitkomsten van de KringloopWijzer kunnen gebruikt worden om beter te sturen op de benutting van mineralen. Hier maken we in VKA ook gebruik van. Het projectteam achter de

Enquête KringloopWijzer2018-10-02T10:37:03+00:00