Nieuws

Home/Nieuws

Winnaar kleurplaatactie

Tess is de winnaar van de kleurplaatactie! Met haar prachtige kleurplaat heeft ze een mooi boek verdiend. Van harte gefeliciteerd, Tess!

Winnaar kleurplaatactie2020-06-25T18:46:39+02:00

BES katalysator voor kringlooplandbouw

Fosfaatevenwichtsbemesting met dierlijke mest vermindert de aanvoer van kustmest. Het perspectief van de BES voor de hele regio is groot, maar de uitdaging niet minder. De resultaten zijn vastgesteld aan de hand van 157 melkveebedrijven, waarvan KringloopWijzers beschikbaar waren van 2013 t/m 2019. De Achterhoek is aangewezen als experimenteerregio voor de ontwikkeling van kringlooplandbouw. Met

BES katalysator voor kringlooplandbouw2020-06-25T18:40:33+02:00

Van meten naar weten: bodemproducten in beeld

Slim bodembeheer houdt de bodem in goede conditie. Maar wat de bodem precies nodig heeft, verschilt per perceel. De deelnemers aan het pilotproject ‘Van meten naar bodemverbetering in de boerenpraktijk’ mochten een bodemonderzoek laten uitvoeren om meer inzicht te krijgen in de situatie in een perceel. De deelnemers delen hun kennis in de  onlangs gepresenteerde

Van meten naar weten: bodemproducten in beeld2020-06-25T18:47:23+02:00

Kringloopwijzers: Meer beweiden, minder eiwit uit krachtvoer

Leden van de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers hebben de afgelopen jaren meer beweid en het aandeel ruw eiwit in het krachtvoer laten dalen. De ammoniakemissie per bedrijf daarentegen is wel toegenomen. Dit blijkt uit een eerste analyse van de resultaten van de KringloopWijzers die door de leden zijn ingevuld. In de periode 2017-2019

Kringloopwijzers: Meer beweiden, minder eiwit uit krachtvoer2020-06-18T16:24:47+02:00

Groene Weide Meststof helpt mee om de kringloop te sluiten

René Woestenenk, melkveehouder in Laren, is zowel lid van de Vereniging VKA als deelnemer aan het project Kunstmestvrije Achterhoek. De reden? “Het is in ons aller belang dat we de kringloop zoveel mogelijk sluiten.” René runt het vierde generatie familiebedrijf in een driemansmaatschap, samen met zijn vrouw Nicolet en zijn zoon Michiel. De onderneming telt

Groene Weide Meststof helpt mee om de kringloop te sluiten2020-06-18T15:11:38+02:00

Meld u aan voor project Natuurinclusieve Landbouw!

Voor agrarische bedrijven in de Achterhoek gaat het project ‘Samenwerken aan natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek’ van start. Met dit project gaan maximaal 70 bedrijven aan de slag met natuurinclusieve landbouw. Het kennisgerichte project bestaat uit drie verschillende trajecten, afgestemd op de vraag van het bedrijf. Zo is er een traject dat zich vooral richt

Meld u aan voor project Natuurinclusieve Landbouw!2020-06-18T15:56:58+02:00

John Koeleman: Water een van de thema’s in nieuwe seizoen

Voorzitter van het bestuur van VKA John Koeleman is, net zoals u ongetwijfeld, blij met de regen van afgelopen weekend. Het komende studiegroepseizoen zullen we daar op ingaan. Hoe kunnen we beter omgaan met water vasthouden en klimaatadaptatie? De komende tijd zult u meer horen over dit thema en hoe we dit in de studiegroepen

John Koeleman: Water een van de thema’s in nieuwe seizoen2020-06-18T20:58:53+02:00

Inspiratiebijeenkomsten nieuwe stijl

In juli en augustus worden er inspiratiebijeenkomsten georganiseerd in de vorm van een veldtocht op De Marke. Deze veldtochten vervangen de grote inspiratiebijeenkomst in de Radstake aangezien het onduidelijk is of die in verband met corona door zou kunnen gaan in september. De veldtochten zijn inspiratiebijeenkomsten voor maximaal 30 deelnemers (2 studiegroepen), waarbij een medewerker

Inspiratiebijeenkomsten nieuwe stijl2020-06-11T17:46:58+02:00

Winnen: VersgrasCheck

VKA en Eurofins Agro zijn een gouden partnerschap aangegaan. In het kader van deze nieuwe samenwerking biedt Eurofins Agro eenmalig voor twee melkveehouders een set van 5 gratis VersgrasChecks aan. Met de Versgrascheck, een analyse van vers gras, is de ontwikkeling van de hernieuwde grasgroei op graslandpercelen op de voet te volgen. De Versgrascheck ondersteunt

Winnen: VersgrasCheck2020-05-28T17:16:12+02:00

BES-VKA praktijkervaring 1: “Ne betjen nao denken, en dan doon”

In het kader van de ontwikkeling van Kringlooplandbouw in de Achterhoek werken 20 melkveebedrijven uit VKA dit jaar met de BedrijfsEigen Stikstofnorm (BES). Een van hen is de familie Dinkelman uit Barchem, die zich hiervoor vrijwel direct aanmeldde. Dit is volgens Gert Dinkelman de kans om in Den Haag te laten zien dat het ook

BES-VKA praktijkervaring 1: “Ne betjen nao denken, en dan doon”2020-05-29T14:49:28+02:00