Nieuws

/Nieuws

Oost-Nederland EU-Innovatieregio kringlooplandbouw

Elk jaar wordt in Brussel de Europese Week van Regio’s en Steden (EWRC) georganiseerd. Tijdens dit evenement presenteren regio’s, bedrijven en universiteiten uit heel Europa zich aan gemiddeld 6000 bezoekers. Er is een groot aantal workshops, debatten en netwerkactiviteiten met uiteenlopende thema’s. De EWRC biedt daarmee een uitgelezen kans om nader kennis te maken met

Oost-Nederland EU-Innovatieregio kringlooplandbouw2019-10-17T12:32:57+02:00

Eiwittopper Tonnie Groot-Koerkamp: ‘Zaai gras met rode klaver’

MTS Groot Koerkamp uit Harfsen (matig extensief) 140 melkkoeien, 70 stuks jongvee 72 hectare gras, 18 hectare mais In de jaren 2016-2018 haalde Groot Koerkamp 73% eiwit van eigen land. Wat is jouw geheim op managementniveau die je als een van de Eiwittoppers binnen Vruchtbare Kringloop Achterhoek wilt delen? Ik heb geen geheimen,

Eiwittopper Tonnie Groot-Koerkamp: ‘Zaai gras met rode klaver’2019-10-17T09:51:32+02:00

Fosfaatmonitoring biedt nieuwe inzichten voor schoon water in de sloot

Er zijn diverse manieren voor boeren om de uitspoeling van fosfaat naar oppervlaktewater te voorkomen. Het waterschap wil daarbij helpen. Bijvoorbeeld met het afvangen van fosfaatrijk slib in de haarvaten van het watersysteem. Dit is één van de aanbevelingen uit het onderzoek waarbij continue monitoring van fosfaat heeft plaatsgevonden bij VKA deelnemer Arjan Tolkamp in

Fosfaatmonitoring biedt nieuwe inzichten voor schoon water in de sloot2019-10-15T11:50:19+02:00

Eiwittopper Harry Geverink: ‘Benut oktober nog als groeimaand’

Harry Geverink (zeer intensief) uit Geesteren 120 melkkoeien, 60 stuks jongvee 39,5 hectare gras, 8 hectare mais In de jaren 2016-2018 haalde Geverink 56% eiwit van eigen land Wat is jouw geheim op managementniveau die je als een van de Eiwittoppers binnen Vruchtbare Kringloop Achterhoek wilt delen? ‘Ik ben heel verbaasd dat ik

Eiwittopper Harry Geverink: ‘Benut oktober nog als groeimaand’2019-10-10T13:37:06+02:00

Geslaagde startbijeenkomst Eiwit van eigen land

De nieuwe studiegroep-ronde werd op 11 september afgetrapt met de inspiratiebijeenkomst Eiwit van eigen land in de Radstake. Verschillende sprekers gingen in op dit thema en de Eiwittoppers van VKA werden benoemd. Ook kunnen boeren zich sinds deze avond aanmelden als lid van de Vereniging VKA. John Koeleman, voorzitter van de Vereniging VKA, trapte de

Geslaagde startbijeenkomst Eiwit van eigen land2019-09-23T12:40:13+02:00

VKA levert bijdrage aan Nationale Bodemtop

Minister Carola Schouten heeft op woensdag 11 september de eerste Nationale Bodemtop geopend. De Bodemtop werd georganiseerd in Rotterdam en was een aftrap voor een Nationaal Programma Landbouwbodems. De intentie is dat in 2030 alle landbouwbodems (1,8 miljoen hectare) duurzaam beheerd worden. VKA was aanwezig als een van de voorbeeldinitiatieven op het gebied van duurzaam

VKA levert bijdrage aan Nationale Bodemtop2019-09-23T12:15:17+02:00

Verslag veldexcursie gewasteelten

Studiegroep 9 van VKA is op 17 juli met deelnemers uit Drempt, Hummelo en Laag-Keppel op zomeravond-excursie geweest. Percelen met verschillende teelten zijn bekeken en besproken. Hier leest u het verslag van de studiegroep. Als eerste werd in Toldijk een perceel met derdejaars luzerne bekeken. Het viel op dat het perceel wat rijsporen had en

Verslag veldexcursie gewasteelten2019-09-09T17:37:36+02:00

Programmamanager VKA stelt zich voor!

Fleur Brinke is in augustus aan de slag gegaan als programmamanager van VKA en De Marke. In onderstaande video stelt zij graag aan u voor.

Programmamanager VKA stelt zich voor!2019-09-03T17:24:50+02:00

Uitnodiging demonstratie niet-kerende grondbewerking maisteelt

Jelle Jolink heeft twee jaar geleden een perceel beschikbaar gesteld voor een praktijkdemonstratie Maisteelt zonder ploegen. Door niet meer te ploegen hoopt Jelle dat organische stof behouden blijft en daarmee het bodemleven intact blijft. “De bodemkwaliteit verminderd door maisteelt, door een goede groenbemester voeden wij onze bodem.” Het demonstratieperceel van Jelle is opgedeeld in twee

Uitnodiging demonstratie niet-kerende grondbewerking maisteelt2019-09-03T16:52:06+02:00

Uitnodiging bijeenkomst Eiwit van eigen land

VKA start dit najaar met een vernieuwd studiegroep programma. We geven de aftrap met een inspirerende bijeenkomst voor alle deelnemers! Het thema van de bijeenkomst is “Goed eiwit van eigen Land’. De bijeenkomst  vindt plaats in De Radstake op 11 september. Bekijk hier de online uitnodiging. Onderwerpen die aan bod komen: - Waarom is eiwit van eigen

Uitnodiging bijeenkomst Eiwit van eigen land2019-09-04T09:38:24+02:00