In de Achterhoek wordt op dit moment op een aantal locaties bokashi gemaakt. Als input materiaal wordt hierbij bermgras, blad en slootmaaisel gebruikt. Het nog verse eindproduct wordt na 8 tot 10 weken uitgereden op het land en fungeert als bodemverbeteraar. Het stimuleert bacterieleven om zich te ontwikkelen en activeert onder andere het grotere bodemleven zoals de pendelworm. Heeft u belangstelling voor het ontvangen van bokashi? Dan kunt u dat doorgeven.

Bokashi is het japanse woord voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’. Bokashi is een mooie manier om organische reststromen om te zetten in een rijke bodemverbeteraar. Het sleutelwoord bij dit proces is: FERMENTATIE. Door BB Bodem (Effectieve micro-organismen) en Oergesteentegranulaat toe te voegen aan het organisch materiaal en het vervolgens anaeroob (zonder zuurstof) 8-10 weken te laten fermenteren, creëer je het waardevolle product bokashi.

Bokashi en VKA
In de nabije toekomst zal meer bokashi worden gemaakt in de VKA-regio’s. Daarom zouden we graag inzichtelijk hebben wie er belangstelling heeft dit product te ontvangen. U kunt uw belangstelling doorgeven via onderstaande contactgegevens. De ontvangst kost de boer in kwestie niets. Alleen het uitrijden van het materiaal zijn kosten die u als boer betaalt. De bokashi-hoop wordt dan op het bedrijf van de agrariër gemaakt op een kuilplaat of in het land.

Bokashi telt niet mee voor de mestboekhouding en wordt zo schoon mogelijk aangeleverd. Dit betekent dat het materiaal van te voren geschouwd wordt in bijvoorbeeld wegbermen. Daarbij wordt het zwerfaval zoveel mogelijk verwijderd. Tijdens het opzetten van de hoop wordt het afval wat dan nog zichtbaar is eruit gehaald.

Ontheffing
Belangrijk is dat wanneer er bokashi gemaakt wordt bij de agrariër, er daarvoor een ontheffing is verleend door de provincie of omgevingsdienst. Daar waar in het verleden een pilot is opgezet, is deze ontheffing destijds verleend. Binnen verschillende omgevingsdiensten in het land hebben we op dit moment een dergelijk traject met succes afgerond.

Voor meer informatie en filmbeelden kunt u kijken op: www.bijdeoorsprong.nl/bokashi

 

Contactgegevens:
Jasper ten Berge
Jasper@bijdeoorsprong.nl
06-19762979