Schoon oppervlakte water is van belang voor iedereen, ook voor een economisch duurzame melkveehouderij. Vanuit het Activiteitenbesluit Milieubeheer mogen melkveehouders geen perssappen of vervuild hemelwater lozen op het oppervlaktewater. Het is een uitdaging om deze eisen te vertalen naar het erf om te weten welke maatregelen de goedkeuring kunnen wegdragen van het waterschap. Weet u hoe uw erf scoort? Waar moet je opletten bij erfemissie en wat kun je eenvoudig doen om emissie te voorkomen?

Kom op 25 juni 2019 om 13.15 naar bedrijf van Henk Jolink in Drempt (Rijksweg 42). Op deze middag wordt het kader geschetst van het activiteitenbesluit en neemt Sjoerd Roelofs van DLV ons mee over het erf van Henk Jolink.  Hij vertelt waar je op moet letten bij erfemissie en wat je – eenvoudig – kunt doen om emissie te voorkomen.

Het programma start om 13.15 tot uiterlijk 16.00 uur. Aanwezigen kunnen een papieren erfemissiescan voor het eigen erf invullen en vragen stellen aan het waterschap.

In verband met de organisatie van deze bijeenkomst vragen wij u via een mail naar achterhoek@vruchtbarekringloop.nl alvast bedankt! Graag tot ziens op dinsdag 25 juni!