Organisatie

Leden

Elke agrariër en loonwerker uit de Achterhoek en Liemers kan lid worden van VKA. De leden, verzameld in een ledenvergadering, zijn, volgens statutair vast te leggen spelregels, het hoogste gezag in de vereniging. De vergaderde leden kiezen uit hun midden de bestuursleden.

BESTUUR

 • John Koeleman (voorzitter)
 • Maarten Harmsen (secretaris)
 • Corine Pleiter (penningmeester)
 • Stefan te Selle (bestuurslid)
 • Joost Geuijen (bestuurslid)
 • Manon Tankink (bestuurslid)
 • Edwin Breimer (bestuurslid)
John Koeleman

Nieuwe dilemma’s vragen om praktische handvatten voor de boer.

John Koeleman

John Koeleman

Voorzitter

 • Portefeuille:
 • Partners
 • Projecten/kennisgroepen
 • HR

Zes jaar Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers

“Mijn naam is John Koeleman en loop al 41 lentes rond op boerderij Goorman. De boerderij is gelegen tussen de Berkel en de Nettelhorsterweg, verstopt achter het natuurgebiedje ‘het Goor’. Als ik door de wei loop zie ik in het westen de Lochemseberg, in het noorden de fabrieken van Forfarmers en in het zuiden de fabrieken van FrieslandCampina. Daarmee zijn een aantal belangrijke elementen voor de landbouw in de Achterhoek genoemd. Een divers kleinschalig landschap met vruchtbare beekdalen waar goed ruwvoer voor onze 150 melkkoeien gewonnen kan worden. Uitstekende logistieke infrastructuur om heel efficiënt melk te produceren met behoud van het landschap, waterkwaliteit en biodiversiteit. Ik kan me geen betere plek wensen om boer te zijn. Maar onze resultaten moeten nog beter beloond worden. Nieuwe dilemma’s vragen om praktische handvatten voor de boer. Daarom is de VKA nog niet klaar en zet ik mij in voor de Vereniging VKA.”

Ik zie dat er vanuit diverse hoeken naar VKA gekeken wordt als uniek project.

Maarten Harmsen

Maarten Harmsen

Secretaris

 • Portefeuille:
 • Bestuurlijk secretariaat

“Ik ben Maarten Harmsen, 35 jaar en heb samen met mijn ouders een melkveebedrijf in het Gelderse Hengelo met ca 110 melkkoeien. Toen ik hoorde van de start van VKA ben ik direct deelnemer geworden. Dit heb ik gedaan omdat ik meer wilde leren over de KringloopWijzer en als belangrijk onderdeel daarvan: de bodem. Het concept van studiegroepen met een goede begeleider zie ik als de kracht van VKA. Leren van elkaar, maar ook het worden uitgedaagd om nieuwe technieken en middelen te proberen. Ik zie dat er vanuit diverse hoeken naar VKA gekeken wordt als uniek project. Dat is een van de redenen dat ik vind dat we als vereniging door moeten en daar wil ik me graag voor inzetten. ”

Corine Pleiter

Bestuurslid

 • Portefeuille:
 • Secretariaat vereniging/leden
 • Juridisch advies

“Mijn naam is Corine Pleiter en ik ben twee jaar geleden aangesloten bij de VKA. Op dat moment kwam ik in maatschap en wilde ik me graag verder verdiepen in al die data die op een bedrijf geproduceerd wordt. Inmiddels heb ik veel inzicht gekregen in de bedrijfsvoering en een vertaalslag vanuit de cijfers naar de praktijk kunnen maken, wat voor mij ook erg belangrijk is. Door samen met collega’s in een studiegroep te discussiëren, met daarbij de expertise van een begeleider of ketenpartner, heb ik geleerd dat je vaak met een eenvoudige maatregel toch alweer een stapje voorwaarts kunt zetten. Naar de toekomst kijkend hoop ik dat we als Vereniging VKA zijnde een krachtig kennisnetwerk op kunnen bouwen. Samen kom je immers verder en daarnaast denk ik het netwerk nodig te hebben om op het eigen bedrijf aan de eisen vanuit de markt, wet- en regelgeving en samenleving te kunnen blijven voldoen. ”

Corine Pleiter

Inmiddels heb ik veel inzicht gekregen in de bedrijfsvoering en een vertaalslag vanuit de cijfers naar de praktijk kunnen maken, wat voor mij ook erg belangrijk is.

Corine Pleiter

Sturen op doelen en data i.p.v. middelen!

Stefan te Selle

Stefan te Selle

Bestuurslid

 • Portefeuille:
 • Databeheer
 • Projecten/kennisgroepen

“Ik ben Stefan te Selle, 36 jaar, getrouwd met Marije en woonachtig in Winterswijk. Opgegroeid op het melkveebedrijf van mijn ouders waar mijn broer bij in maatschap zit. Sinds 2014 in samenwerking en in maatschap bij de familie Te Brummelstroete waar we melkveebedrijf Jageweg runnen. We melken 110 koeien met melkrobots en hebben circa 50 ha in gebruik, hoofdzakelijk grasland. Naast het bedrijf ben ik nog full-time werkzaam bij Agrifirm. Sinds 2016 deelnemer aan VKA, vooral vanuit de overtuiging om bij steeds lagere bemestingsnormen opbrengsten te verbeteren qua kwaliteit en kwantiteit. Als bestuurder van de vereniging VKA is mijn inzet vooral gericht op het krijgen van ruimte om meer organische mest op het eigen bedrijf en in de eigen regio te kunnen houden, verantwoord en binnen de milieurandvoorwaarden. Sturen op doelen en data i.p.v. middelen!”

Strategische adviesraad

Van links naar rechts: Toon Hulshof, Corine Pleiter, Beli den Hartog, Ingrid Canter Cremers (Vitens), Paul Hofman (8RHK), Ben Haarman (LTO Noord), Jos Koopman (ForFarmers), Stefan te Selle, Sandra Addink (FrieslandCampina), John Koeleman, Ellen Caspers (Countus), Peter Schrijver (Waterschap Rijn en IJssel) en Erikjan van Huet Lindeman (Eurofins)
Op deze foto staan de volgende partners en bestuursleden niet op: Hans van de Guchte (Rabobank), Peter Drenth (Provincie Gelderland), Maarten Harmsen en Joan Beernink.

De Strategische Adviesraad reflecteert op het functioneren van het bestuur, de koers en ontwikkeling van de vereniging, het realiseren van ambities en doelstellingen en de relevantie voor samenleving en markt van de activiteiten van de vereniging.

 • De Strategische Adviesraad speelt ook een belangrijke rol in het leggen van verbindingen namens en samen met het bestuur van VKA met overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en NGO’s. 
 • De Strategische Adviesraad kan het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies voorzien. Het bestuur is verplicht die adviezen te bespreken en er schriftelijk op te reageren. 
 • De Strategische Adviesraad bestaat uit de Gouden-partners en kan op verzoek van het bestuur en in afstemming met de Adviesraad worden uitgebreid met partijen die weliswaar geen partner zijn, maar wel een voor de strategie van de vereniging belangrijke maatschappelijke partij of stem vertegenwoordigen (NGO’s en belangengroeperingen). De zeteltoekenning gebeurd uitsluitend na goedkeuring van het bestuur.

Uitvoeringsorganisatie

 • Fleur Brinke, Manager
 • Anne Groot Zevert, secretariële ondersteuning VKA en coördinator VKA leerprogramma
 • Jur Eekelder, dataspecialist
 • Henri Holster, coördinator projecten
 • Linda Krukerink, financieel specialist
 • Mascha Scharenborg, communicatie
Fleur Brinke

Als manager van Vereniging VKA wil ik graag samen met boeren en partners werken aan de toekomst, waarbij voor mij kennisontwikkeling en kennisdeling op het gebied van kringlooplandbouw centraal staat.

Fleur Brinke

Fleur Brinke

Manager

Mijn naam is Fleur Brinke en ik ben opgegroeid op het melkveebedrijf van mijn ouders in Beltrum. Ik ga nog steeds met veel plezier bijna ieder weekend op het ouderlijk bedrijf aan het werk. Na mijn studie Dierwetenschappen aan de Wageningen Universiteit heb ik van 2014 tot en met 2019 bij Nutreco (internationaal diervoedingsbedrijf) gewerkt. Daar was ik actief in communicatie- en informatiemanagement op de onderzoeksafdeling. In diezelfde periode was ik lid van de Jongerenraad van FrieslandCampina voor het gebied Achterhoek en Liemers. Sinds augustus 2019 ben ik werkzaam voor Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) als projectleider bij Wageningen Livestock Research. Vanuit WUR wordt ik vanuit WUR voor 12 uur per week gedetacheerd naar Coöperatie De Marke. Mijn functie binnen de Coöperatie is programma-manager. Daarnaast wordt ik vanuit WUR voor 20 uur per week gedetacheerd naar de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA). Vanaf januari 2020 ben ik de manager van vereniging VKA.  Met veel passie wil ik graag samen met agrariërs en partners kennis ontwikkelen en kennis delen die bijdrage aan een duurzame toekomst voor agrariërs.

Werkt u samen met ons aan een vruchtbare toekomst?

U bent van harte welkom bij de VKA!
Aanmelden