Sjoerd Roelofs van DLV Advies bracht onlangs een bezoek aan Vruchtbare Kringloop Achterhoek-deelnemer Ton Groot Roessink. De melkveehouder laat in het kader van het project Bodemvoucher een bedrijfs- en bodemplanonderzoek uitvoeren op zijn melkveebedrijf. Lees mee wat dit onderzoek inhoudt. 

Moet je problemen zoals structuurschade of waterafspoeling hebben om een bedrijfs- en bodemplanonderzoek uit te voeren?

“Nee, een bedrijfsbodemplanonderzoek is juist goed om de status van je percelen en bedrijf vast te stellen. De bodemresultaten uit de KringloopWijzer stimuleert veel boeren om hun productie te optimaliseren. Dan is het belangrijk te weten hóe je dat kunt doen. Ton Groot Roessink bijvoorbeeld wil graag een totaalbeeld van zijn bedrijf om te ontdekken wat hij nog beter kan benutten.”

Waar kijken jullie naar in een bedrijfs- en bodemplanonderzoek?

“We beginnen aan de keukentafel waar we met de melkveehouder praten over wat speelt op zijn bedrijf en welke richting hij op wil. Hoeveel melkkoeien heeft hij, wat is de productie van zijn gras- en maisland? Hoe gaat hij om met bemesting en beregent hij wel of niet? We bekijken ook de grondmonsters. Gezamenlijk bepalen we het doel van het bedrijfs- en bodemplanonderzoek. Dat is in de meeste gevallen het verbeteren van de productie van het land.”

Wat is het doel van het beoordelen en nemen van grondmonsters en profielkuilen?

“Daarmee beoordelen we de status van het land. Met de profielkuil zien we bijvoorbeeld of er sprake is van schade aan de bodemstructuur, beworteling en sporen we storende lagen op. Met de grondmonsters bepalen we de gewasopbrengst, de zodensamenstelling, eventuele verdichting. Allemaal zaken die je gewasopbrengst kunnen belemmeren.”

 

Wat is het verschil tussen het bedrijfs- en bodemplanonderzoek in vergelijking met andere bodemonderzoeken?

“Met het bedrijfs- en bodemplanonderzoek bied je de melkveehouder een totaaloverzicht. Er wordt niet alleen gekeken naar verbetering op het perceel, maar ook op het bedrijf. De hamvraag is eigenlijk: welke verbeteringen zijn nodig om voor dit bedrijf de juiste bodem te realiseren?We kiezen gezamenlijk een richting die houvast geeft en bieden de melkveehouder vervolgens praktische oplossingen om die bodem te realiseren.”

Wanneer zie je resultaat na een bedrijfs- en bodemplanonderzoek?

“Dat hangt af van hoe de melkveehouder de geboden oplossingen oppakt. Daarnaast hebben sommige maatregelen die je toepast in de bodem langer dan een jaar nodig om echt zichtbaar te worden.

Bodemvoucher wordt mede mogelijk gemaakt door waterschap Waterschap Rijn en IJssel .