Ilona

/Ilona

About Ilona

This author has not yet filled in any details.
So far Ilona has created 59 blog entries.

Verslag veldexcursie gewasteelten

Studiegroep 9 van VKA is op 17 juli met deelnemers uit Drempt, Hummelo en Laag-Keppel op zomeravond-excursie geweest. Percelen met verschillende teelten zijn bekeken en besproken. Hier leest u het verslag van de studiegroep. Als eerste werd in Toldijk een perceel met derdejaars luzerne bekeken. Het viel op dat het perceel wat rijsporen had en

Verslag veldexcursie gewasteelten2019-09-09T17:37:36+02:00

Programmamanager VKA stelt zich voor!

Fleur Brinke is in augustus aan de slag gegaan als programmamanager van VKA en De Marke. In onderstaande video stelt zij graag aan u voor.

Programmamanager VKA stelt zich voor!2019-09-03T17:24:50+02:00

Uitnodiging demonstratie niet-kerende grondbewerking maisteelt

Jelle Jolink heeft twee jaar geleden een perceel beschikbaar gesteld voor een praktijkdemonstratie Maisteelt zonder ploegen. Door niet meer te ploegen hoopt Jelle dat organische stof behouden blijft en daarmee het bodemleven intact blijft. “De bodemkwaliteit verminderd door maisteelt, door een goede groenbemester voeden wij onze bodem.” Het demonstratieperceel van Jelle is opgedeeld in twee

Uitnodiging demonstratie niet-kerende grondbewerking maisteelt2019-09-03T16:52:06+02:00

Uitnodiging bijeenkomst Eiwit van eigen land

VKA start dit najaar met een vernieuwd studiegroep programma. We geven de aftrap met een inspirerende bijeenkomst voor alle deelnemers! Het thema van de bijeenkomst is “Goed eiwit van eigen Land’. De bijeenkomst  vindt plaats in De Radstake op 11 september. Bekijk hier de online uitnodiging. Onderwerpen die aan bod komen: - Waarom is eiwit van eigen

Uitnodiging bijeenkomst Eiwit van eigen land2019-09-04T09:38:24+02:00

Vier vragen aan… Joan Beernink

VKA gaat vanaf 2020 verder als Vereniging. Het nieuwe bestuur bereidt zich dit jaar voor op dit mooie vooruitzicht. Om de bestuursleden beter te leren kennen, stellen zij zich onder andere via de Praktijkflits graag aan u voor. We vroegen Joan Beernink deze keer naar zijn motivatie om door te gaan met VKA. Waarom is

Vier vragen aan… Joan Beernink2019-08-21T13:46:26+02:00

Eiwit van eigen land geeft ruimte voor ondernemerschap

Voorzitter van de voormalige commissie Grondgebondenheid Ton Loman geeft op 11 september tijdens de Inspiratiebijeenkomst van VKA een presentatie over hoe het kengetal Eiwit van eigen land tot stand is gekomen. “Het voordeel van eiwit van eigen land is dat het ruimte laat voor echt ondernemerschap.” De commissie presenteerde in 2018 haar advies op Grondgebondenheid,

Eiwit van eigen land geeft ruimte voor ondernemerschap2019-08-20T17:05:14+02:00

Excursie druppelrirrigatie en mestindamping

Hoe kan druppelirrigatie en mineralencontraat bijdragen aan een effectievere groei van mais? Deze vraag stond centraal bij een excursie van de kennisgroep Waterkwaliteit op het groenteteeltbedrijf van Gert Smits in De Heurne. Hier wordt gewerkt met druppelirrigatie. Ook staat op dit bedrijf een proefopstelling van een mestdampinstallatie waarmee mineralenconcentraat verkregen kan worden. Op het bedrijf

Excursie druppelrirrigatie en mestindamping2019-08-08T16:37:57+02:00

Bokashi toepassen als bodemverbeteraar

In de Achterhoek wordt op dit moment op een aantal locaties bokashi gemaakt. Als input materiaal wordt hierbij bermgras, blad en slootmaaisel gebruikt. Het nog verse eindproduct wordt na 8 tot 10 weken uitgereden op het land en fungeert als bodemverbeteraar. Het stimuleert bacterieleven om zich te ontwikkelen en activeert onder andere het grotere bodemleven

Bokashi toepassen als bodemverbeteraar2019-08-12T14:02:24+02:00

Enquête KringloopWijzer over 2018

Jaarlijks wordt door alle melkveehouders en/of bedrijfsadviseurs de KringloopWijzer ingevuld. De KringloopWijzer brengt de bedrijfsspecifieke mineralenkringlopen (o.a. fosfaat, ammoniak en broeikasgassen) in beeld op het melkveebedrijf. De uitkomsten van de KringloopWijzer kunnen gebruikt worden om beter te sturen op de benutting van mineralen. Het projectteam van de KringloopWijzer wil graag meer inzicht in het huidige

Enquête KringloopWijzer over 20182019-08-08T10:32:00+02:00

Uitnodiging informatieavond Coöperatie De Marke

Proefboerderij De Marke in boerenhanden Proefboerderij De Marke is hét innovatiecentrum voor melkveehouders op zandgrond. De achterliggende 30 jaar is hier een enorme kennis opgebouwd rond actuele thema’s voor kringlooplandbouw. VKA is hier nauw aan verbonden. De Marke staat voor een gezonde toekomst van de melkveehouderij. Nu er door diverse partijen kaders worden aangegeven waarbinnen

Uitnodiging informatieavond Coöperatie De Marke2019-08-12T14:04:44+02:00