De Achterhoek heeft officieel de status gekregen van agro-innovatieregio van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  Die positie gaat Vruchtbare Kringloop Achterhoek ruimte bieden om te experimenteren met nieuwe methoden en aanpassing van regels. Graag horen wij jullie wensen en ideeën om kringlooplandbouw in de Achterhoek te bevorderen. 

Toen we in 2014 met VKA begonnen, hadden we de ambitie om voorop te lopen in kringlooplandbouw. We wilden invloed op regelgeving en waardering voor onze inzet. Zover is het nu! Dankzij onze gezamenlijke inzet, is de Achterhoek door het ministerie aangewezen als innovatieregio voor kringlooplandbouw!

In het realisatieplan voor de nieuwe visie van minister Schouten wordt de Achterhoek nadrukkelijk genoemd als een regio die voorop loopt in het werken aan kringlooplandbouw. Diverse bezoeken van beleidsmedewerkers aan onze regio en de indruk die minister Schouten heeft opgedaan tijdens haar bezoek in maart hebben zekerbijgedragen aan dat positieve beeld.

Wensen deelnemers over kringlooplandbouw 

Minister Schouten nodigt Vruchtbare Kringloop Achterhoek uit om met voorstellen te komen voor experimenten en ruimte in regelgeving om  kringlooplandbouw verder te ontwikkelen.

Medio augustus vindt een overleg plaats met LNV over de activiteiten die we als ‘innovatieregio’ zouden kunnen oppakken. We willen tijdens dit overleg graag een concreet lijstje met wensen, ideeën en plannen op tafel leggen namens de deelnemers aan Vruchtbare Kringloop Achterhoek. Dus: geef uw mening. Kom met uw plannen. Wij zijn aan zet!