Aanmeldformulier

/Aanmeldformulier
Aanmeldformulier2018-02-27T17:29:58+00:00

Wilt u ook werken aan de vruchtbaarheid van uw bodem? Meld u dan aan als deelnemer van de Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers. Met nieuwe deelnemers vormen we bij voorkeur nieuwe studiegroepen. Als dat regionaal niet praktisch te verdelen is, stromen nieuwe deelnemers in bij bestaande studiegroepen. Heeft u al een bestaande studiegroep, dan kunt u zich ook als gehele studiegroep aanmelden. Dan blijft de samenstelling gelijk of komen er misschien enkelen bij. Per individuele aanmelding wordt dit afhankelijk van de regio en animo bekeken.

Lees hier meer informatie over deelname aan het project.

Uw naam

Uw straat

Uw huisnummer

Uw postcode

Uw woonplaats

Uw e-mail

Uw telefoonnummer

Aantal melkkoeien

Aantal kg melk per ha

Belangrijkste grondsoort:
ZandKleiVeen

Anders, namelijk

Wie is uw belangrijkste veevoederleverancier?

Bent u LTO Noord lid?
JaNee

Bent u GAJK lid?
JaNee

Heeft u de KringloopWijzer 2017 al ingevuld?
JaNee

Bent u momenteel lid van een studiegroep? Zo ja, welke studiegroep(-en) en wie is de contactpersoon per studiegroep?

Heeft u nog opmerkingen?