Denkt u als ondernemer na over investeringen die bijdragen aan schoon water en een gezonde bodem? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de subsidieregeling voor fysieke investeringen in provincie Gelderland. Van 27 mei tot en met 8 juli kunt u een aanvraag indienen.

U kunt als individuele landbouwer of als samenwerkingsverband dat bestaat uit landbouwers uit Gelderland subsidie aanvragen binnen deze regeling. De fysiek investering moet voldoen aan het doel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW): schoon en voldoende water en een gezonde bodem. Hierbij kunt u denken aan investeringen die erfafspoelingen verminderen, water beter vasthouden in de sloot en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen beperken.

Investeringslijst
Maximaal 40 procent van de investering kan worden gesubsidieerd. Kijk voor de investeringen waarvoor subsidie kan worden verstrekt op de investeringslijst die provincie Gelderland heeft uitgegeven. U vindt deze investeringslijst in het Openstellingsbesluit op https://www.gelderland.nl/POP3-Fysieke-investeringen-DAW-2019