2019 wordt een bijzonder jaar voor VKA. De overgang vindt plaats van de huidige projectvorm naar een zelfstandig vervolg. Om deze overgang voor te bereiden is met een aantal gedreven deelnemers een Initiatiefgroep gevormd. Zij stellen zich graag aan u voor. John Koeleman, voorzitter van de Initiatiefgroep, vertelt waarom het voortbestaan van VKA voor hen zo belangrijk is.

Volgens Koeleman is VKA nog lang niet klaar. “De afgelopen jaren heb ik de bijeenkomsten van de VKA als leerzaam en inspirerend ervaren. De praktische toepasbaarheid van veel adviezen hebben mijn bedrijf sterker gemaakt. De gezamenlijke resultaten en data worden gebruikt om de politiek de realiteit van het boerenbedrijf te laten zien en waar de sector toe in staat is. Onze resultaten moeten nog beter beloond worden en nieuwe dilemma’s vragen om praktische handvatten, daarom is de VKA nog niet klaar en wil ik mij inzetten voor een zelfstandige VKA.”

Ruimte voor nieuwe leden
Nieuwe leden zijn richting de verzelfstandiging ook welkom in VKA. “Het zou mooi zijn als nieuwe en bestaande leden de VKA gaan zien als verlengstuk van hun bedrijf. Een lid gaat er wat ‘halen’, maar ook wat ‘brengen’. De VKA moet ‘werkplaats’ zijn voor het delen van kennis en ervaringen. Opdoen van nieuwe inzichten waarbij de praktijk als uitgangspunt dient.”

Het komende jaar werken het Projectteam, de Boerenadviesraad en de Initiatiefgroep nauw samen om het zelfstandig vervolg succesvol te laten verlopen.

Initiatiefgroep VKA

Staand, van links naar rechts: John Koeleman, Beli den Hartog,  Toon Hulshof  en Corine Pleiter

Hurkend, van links naar rechts: Stefan te Selle, Maarten Harmsen en Joan Beernink