Nieuwsarchief

//Nieuwsarchief
Nieuwsarchief 2018-02-27T17:29:57+00:00

Studiedag benadrukt het belang van water, bodem en natuur

In het kader van de Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers organiseerde de Kenniswerkplaats Achterhoek/AOC Oost op donderdag 29 maart samen met de Vruchtbare Kringloop een studiedag voor studenten en docenten. De studiedag vond plaats in Zelhem en in Doetinchem. In de ochtend kwamen studenten en docenten naar restaurant de Heren van Wolfersveen, waarvoor een aantal sprekers waren uitgenodigd. Alfons van den Belt, ondernemerscoördinator Kenniswerkplaats Achterhoek, opende de dag. Hij stipte aan hoe belangrijk initiatieven als de Kenniswerkplaats en Vruchtbare Kringloop zijn voor de aansluitingen tussen onderwijs en de praktijk. Van den Belt: “Studenten komen met creatieve ideeën van echte toegevoegde waarde  voor ondernemers en omgekeerd wordt het onderwijs geoptimaliseerd door in verbinding te blijven met ontwikkelingen in de praktijk.” “Diep geput water heeft de voorkeur” Toon van Kessel, omgevingsmanager Vitensen betrokken bij onder andere de Kennisgroep Waterkwaliteit van Vruchtbare Kringloop Achterhoek  ging in op het belang van schoon water voor agrarische bedrijven. Zo legde hij uit dat gebruik van diep geput grondwater vaak de voorkeur heeft. Daarbij kan de uitspoeling van mineralen voorkomen worden door slimme inrichting van het boerenbedrijf.  “Voorkom plassen op het erf en reken uit hoeveel drijfmest je gewassen precies nodig hebben. Zo kun je uitspoeling van

16 april 2018|

Eerste bemesting pilot Kunstmestvrije Achterhoek in Winterswijk

Maandag 9 april heeft de eerste bemesting in het kader van Kunstmestvrije Achterhoek plaatsgevonden. Doelstelling van dit project is het verduurzamen van de bemesting. Dat doen we door de bemesting zo veel mogelijk in te vullen met regionaal beschikbare nutriënten. Hiervoor worden samen met boeren, mestverwerkers en andere partijen de komende jaren verschillende proeven gedaan. Op het bedrijf van de familie Grevers heeft maandagmiddag de eerste bemestingsronde plaatsgevonden. Een deel van een graslandperceel is bemest met speciaal voor dit project samengestelde vloeibare, groene meststoffen. ,,Dit mengsel is door Groot Zevert samengesteld”, zegt Arjan Prinsen. Hij is namens Groot Zevert intensief betrokken bij het project. ,,Vanuit het programma de Groene Kunstmestfabriek verzorgen wij de bemesting voor de tien boeren die dit jaar meedoen met de pilot. Voor iedere boer is een bemestingsplan op maat gemaakt. Daarnaast wordt bij de deelnemers een stuk land met kunstmest bemest, zodat we goed kunnen vergelijken wat het effect van de groene meststoffen is. In totaal vinden er vier bemestingsrondes plaats bij deze tien boeren. Aan het eind van het jaar kunnen we bekijken wat de resultaten zijn.” Benieuwd naar resultaten Ondernemer Grevers is benieuwd naar de resultaten. ,,Ik doe graag mee met deze proef”, laat

16 april 2018|

Studenten speeddaten met experts voor advies bij onderzoek

In het traject Samen Leren Ondernemen zijn groepen studenten gekoppeld aan ondernemers, waaronder deelnemers van VKA en VKO. De studenten voeren onderzoek uit om advies te geven op vragen van de ondernemers. Op donderdag 22 maart vond een ‘Expertdag’ plaats op het AOC Oost in Doetinchem. De studenten, die inmiddels een paar weken bezig zijn met het onderzoek, konden hun vraagstuk tijdens ‘speeddates’ voorleggen aan verschillende experts uit de regio. In rondes van ongeveer een kwartier spraken de studenten met experts van 15 verschillende bedrijven uit de regio. ‘De dag was goed georganiseerd en opgezet. Met mijn groepje doen we voor een VKA-deelnemer onderzoek naar het verbeteren van de vruchtbaarheid bij kunstmatige inseminatie. Met name in gesprek met de aanwezige voerleverancier kwamen waardevolle tips boven tafel, waar we verder mee kunnen bij ons onderzoek’, zegt derdejaars MBO-student Veehouderij Joris Vonk. Netwerkdag Bas Klompenhouwer, studiegroepbegeleider in de VK-projecten en bedrijfskundig adviseur bij Alfa Accountants, was een van de aanwezige experts op deze dag. ‘De studenten waren heel geïnteresseerd. Ze kwamen allemaal met vragen en duidelijk was te merken dat ze al druk aan de slag waren geweest met hun onderzoek. Deze expertdag hielp hen ook weer om verschillende adviseurs uit meerdere disciplines

11 april 2018|

Nederlandse melkveehouders ontmoeten Ierse collega’s

Van 5-8 maart is een groep van 33 melkveehouders naar Noord-Ierland geweest voor een uitwisselingsbezoek. De groep bestond uit een mix van melkveehouders uit vier verschillende praktijknetwerken (‘operational groups’) uit Noord-Brabant en de Achterhoek (Vruchtbare Kringloop Achterhoek). Tijdens het bezoek aan Noord-Ierland hebben de melkveehouders verschillende melkveebedrijven bezocht, maar ook een praktijkschool (Collega of Agriculture Food & Rural Enterprise), de grootste zuivelcoöperatie van Noord-Ierland (Dale Farm HQ) en een onderzoeksinstituut (Agri-Food & Bio sciences Institute). Op de verschillende bedrijven kregen de Nederlandse melkveehouders uitleg over de dagelijkse gang van zaken en konden ze die vergelijken met hun eigen bedrijfsvoering. Zo kregen verschillende melkveehouders een paar eyeopeners toegeworpen die ze wellicht in Nederland kunnen gebruiken. Laag kostensysteem John Koeleman was een van de VKA-deelnemers die mee was naar Noord-Ierland. ‘Een van de bedrijven die we bezochten werkte met een laag kostensysteem en had een goede businesscase. De veehouder stemde zijn melkproductie af op het grasaanbod en realiseerde zo een lage kostprijs’, vertelt Koeleman. Intensieve bedrijven gebruiken veel krachtvoer ‘Wat ons verder opviel is dat de intensieve bedrijven met hoge melkproducties nog veel meer krachtvoer gebruiken dan vergelijkbare bedrijven in Nederland. Ze kunnen met een intensief systeem niet zo goed als ons

28 maart 2018|

Werken met de KringloopWijzer levert geld op

In de Vruchtbare Kringloopprojecten staat de KringloopWijzer centraal. Uit de resultaten in deze projecten blijkt onder meer dat werken aan de KringloopWijzer geld oplevert. Jaap Gielen, adviseur bij Countus, heeft samen met Gerjan Hilhorst van de Wageningen Livestock Research een berekening gemaakt hoe je de technische cijfers uit de KringloopWijzer kunt vertalen naar euro’s. ‘Het is de kunst in de melkveehouderij om zoveel mogelijk plantaardig eiwit om te zetten naar dierlijk eiwit. De grondstof voor deze omzetting is stikstof. Een kilo stikstof levert omgerekend bij de melkfabriek afhankelijk van de eiwitprijs al snel meer dan 40 euro op’, vertelt Gielen. Stikstof is op een drietal manieren toe te voegen aan de kringloop; door het aanvoeren van kunstmest, ruw- en/of krachtvoer en het telen van klaver (zie ook onderstaande afbeelding). En dan is er ook nog stikstofaanvoer door middel van depositie. ‘Als we meer stikstof bij de melkfabriek willen krijgen, moeten we meer stikstof aan de voorzijde aanvoeren en efficiënter omgaan met de mineralen in de kringloop door verliezen te beperken. Uiteindelijk is dat het spel’, zegt Gielen. Elke kg stikstof is gelijk aan 30 kg droge stof ‘De KringloopWijzer maakt inzichtelijk hoe hoog de benutting is van onder meer stikstof.

16 maart 2018|