KringloopwijzerVruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers kiest de KringloopWijzer als rekenmodel om de mineralenstromen op het melkveebedrijf in kaart te brengen.

Van 2013-2015 hebben via het project 198 deelnemende melkveehouders de KringloopWijzer ingevuld. De deelnemers hebben positieve resultaten geboekt op het gebied van bodembenutting en melkproductie. Ook de stikstofverliezen en fosfaatoverschotten op de melkveebedrijven zijn fors gereduceerd. In deze periode hebben de deelnemers 9% minder stikstofbodemoverschot gerealiseerd dan de maximaal toelaatbare norm. Op kleigrond voldoet 92% en op zandgrond 44% van de bedrijven aan de norm voor stikstofbodemoverschot.

Lees meer bij resultaten KringloopWijzer 2013-2015.

Kringloopmanagement op het bedrijf
De deelnemers komen sinds de start van het project in 2013 in studiegroepen bijeen. Op basis van de resultaten van de KringloopWijzer stelt de veehouder samen met de adviseur een verbeterplan op, daarin wordt ook gekeken welke mogelijkheden er zijn om met collega’s uit de agrarische sector samen te werken om de mineralen efficiëntie te vergroten. Tevens vergelijken deelnemers met collega-veehouders in studiegroep verband resultaten om tot een goed verbeterplan te komen. Inmiddels zijn onderwerpen als bodemstructuur, bemestingsplan, bodemconditiescore, bodemvruchtbaarheid, voerefficiëntie en economisch gewin de revue gepasseerd.

Contactpersoon
Johan Temmink
E: johan.temmink@forfarmers.eu
T: 06 2045 6772