KringloopwijzerVruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers kiest de KringloopWijzer als rekenmodel om de mineralenstromen op het melkveebedrijf in kaart te brengen.

Van 2013-2016 hebben via het project 180 deelnemende melkveehouders de KringloopWijzer ingevuld. De cijfers laten zien dat op veel fronten vooruitgang is geboekt. Zo voldoet het merendeel van de deelnemers aan de uitspoelingsnorm voor stikstof. Van fosfaatverliezen is op de meeste bedrijven al helemaal geen sprake meer; de fosfaatoverschotten zijn negatief.

Lees hier meer over de resultaten van vier jaar VKA.

Kringloopmanagement op het bedrijf
De deelnemers komen sinds de start van het project in 2013 in studiegroepen bijeen. Op basis van de resultaten van de KringloopWijzer stelt de veehouder samen met de adviseur een verbeterplan op, daarin wordt ook gekeken welke mogelijkheden er zijn om met collega’s uit de agrarische sector samen te werken om de mineralen efficiëntie te vergroten. Tevens vergelijken deelnemers met collega-veehouders in studiegroep verband resultaten om tot een goed verbeterplan te komen. Inmiddels zijn onderwerpen als bodemstructuur, bemestingsplan, bodemconditiescore, bodemvruchtbaarheid, voerefficiëntie en economisch gewin de revue gepasseerd.

Contactpersoon
Johan Temmink
E: johan.temmink@forfarmers.eu
T: 06 2045 6772