VKA vervolg
De resultaten van drie jaar KringloopWijzer in het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers zijn bekend. Zo’n 250 Achterhoekse melkveehouders houden zich actief bezig met een efficiënte benutting van mineralen om de bodemvruchtbaarheid en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Het stikstofbodemoverschot is hierin een belangrijk kengetal. In de periode 2013-2015 hebben de deelnemers 9% minder stikstofbodemoverschot gerealiseerd dan de maximaal toelaatbare norm.

Dit blijkt uit de cijfers die op 21 april 2016 werden gepresenteerd aan de deelnemers tijdens de voorjaarsbijeenkomst van Vruchtbare Kringloop Achterhoek. Inmiddels hebben de deelnemers positieve resultaten geboekt op het gebied van bodembenutting en melkproductie. Ook de stikstofverliezen en fosfaatoverschotten op de melkveebedrijven zijn fors gereduceerd. Op kleigrond voldoet 92% en op zandgrond 44% van de bedrijven aan de norm voor stikstofbodemoverschot. Dat is winst voor zowel de boer, als voor het milieu, water- en bodemkwaliteit.

Uitdagingen voor de toekomst
Verlaging van het stikstofbodemoverschot op zandgrond en het produceren van meer melk per kg fosfaatexcretie zijn de uitdagingen voor de komende jaren. De grote verschillen tussen de bedrijven laten zien dat hier nog veel te verbeteren is. Carel de Vries, projectleider: ‘Vruchtbare Kringloop wil de kraamkamer worden voor duurzaamheidsontwikkeling. Tegelijkertijd willen we iedereen laten zien hoe innovatief de agrarische sector is.’

Onderstaand vindt u meer informatie over de resultaten.

– Klik hier voor de VKA-special, het magazine met artikelen over de resultaten van twee jaar VKA.
– Klik hier voor het rapport met de volledige analyse van de KringloopWijzers.
– Klik hier voor de PowerPointpresentatie met de resultaten zoals die tijdens de voorjaarsbijeenkomst op 21 april 2016 getoond is.
– Lees hier meer over de winnaar van de titel ‘Kringloopboer van morgen’ 2016, Martijn Kornegoor.