VKA vervolgDe resultaten van vier jaar Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers zijn bekend. Zo’n 285 Achterhoekse melkveehouders houden zich actief bezig met een efficiënte benutting van mineralen om de bodemvruchtbaarheid en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Het merendeel van de deelnemers voldoet aan de uitspoelingsnorm voor stikstof. Van fosfaatverliezen is op de meeste bedrijven al helemaal geen sprake meer, de fosfaatoverschotten zijn negatief. 

De cijfers laten zien dat op veel fronten vooruitgang is geboekt. De deelnemers boeken hogere gewasopbrengsten bij een lagere bemesting. Een betere benutting van stikstof en fosfaat waardoor ruim de helft van de deelnemers gemiddeld over drie jaar voldoet aan de norm voor het stikstofbodemoverschot. De KringloopWijzer levert het bewijs. En de rest van de bedrijven zit nog maar een kleine eindje boven die norm. Eén ton droge stof gras per hectare erbij, bij gelijke bemesting, en ook zij voldoen eraan. Een goede bodemvruchtbaarheid is hiervoor belangrijk.

Negatief fosfaatoverschot

Bijna 70% van de deelnemers heeft een negatief fosfaatoverschot. Ze onttrekken met een hoge gewasopbrengst meer fosfaat dan ze als meststof beschikbaar hebben. Dit komt enerzijds door verlaging van de fosfaatexcretie en anderzijds doordat bij de verplichte mestafzet, gebaseerd op de stikstofgebruiksnorm, fosfaat het bedrijf verlaat. Dit gaat op termijn ten koste van de bodemvruchtbaarheid. Evenwichtsbemesting is het doel.

Gewasopbrengst en bodemvruchtbaarheid zijn de sleutels

Het verschil tussen de bedrijven die wel en niet aan de uitspoelingsnorm voor stikstof voldoen wordt veroorzaakt door de gewasopbrengst. De bedrijven die aan de norm voldoen produceren gemiddeld 1800 kg droge stof aan gewas per ha meer dan de bedrijven die er niet aan voldoen. 10% meer gewasopbrengst en ook de overschrijders voldoen aan de norm. Uit de resultaten van VKA blijkt verder dat bodemvruchtbarheid een belangrijke verklarende factor is voor de verschillen tussen bedrijven. De 20% bedrijven met de laagste stikstofoverschotten scoren significant beter op bodemvruchtbaarheid dan de gemiddelde deelnemer.

Onderstaand vindt u alle informatie over de resultaten van vier jaar VKA:

– Klik hier voor VKA-resultatenboekje, met de belangrijkste resultaten van vier jaar VKA.
– Klik hier voor het rapport met de volledige analyse van de KringloopWijzers.
– Lees hier meer over de winnaars van de titel ‘VKA-studiegroep van het jaar’ 2017, studiegroep 12.