Bij de start van het project is gekozen om vanuit vier deelprojecten te werken waarbij de gegevens vanuit de KringloopWijzer centraal staan. Ruim 250 deelnemers zijn regionaal verdeeld in 24 studiegroepen. Daarnaast komen vier kennisgroepen bijeen, die hun aandacht richten op een specifiek onderwerp (Carbon Print, Precisielandbouw, Water of Bodem). Uitkomsten van deze groepen worden gedeeld met de studiegroepen. In 2016 is het project onderverdeeld in de volgende thema’s. Elk thema heeft een eigen contactpersoon:

Studiegroepen blijven kennis uitwisselen en deskundigen blijven aan het werk in de Achterhoek en Liemers. Loonwerkers en onderwijs betrekken we nog meer bij het project en ook de samenleving krijgt meer kennis over de inzet die de agrarische sector doet om aan een schoon Achterhoek en Liemers te werken.

Motivaties van de deelnemers om mee te doen aan het project zijn:

  • Hoe houd ik meer mest op het bedrijf en zet dit om in meer voer?
  • Noodzaak van mineralen efficiëntie is duidelijk, maar hoe?
  • Met buurtgenoten ervaringen uitwisselen is belangrijk voor mijn bedrijfsvoering.