Nieuwsarchief

//Nieuwsarchief
­

Slootmaaisel als bodemverbeteraar

In het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers zoeken we naar alle mogelijke maatregelen en innovaties om de melkveehouder en het milieu een stap verder te brengen. Bij het kringloopdenken past ook het benutten van maaisel voor bodemverbetering. In de pilot ‘slootmaaisel als bodemverbeteraar’ passen vijf VKA-deelnemers dit toe op hun eigen bedrijf.

“Je beperkt het transport van materiaal. In de gangbare praktijk gaat een deel van het maaisel eerst naar composteerbedrijven en laten melkveehouders het van daaruit naar hun land brengen. Onze ambitie is om lokaal materiaal lokaal te verwerken en te benutten ”, zegt Laurens Gerner, die de pilot vanuit Waterschap Rijn en IJssel begeleidt.
Compost en Bokashi
Aan elk van de vijf deelnemers levert het waterschap zo’n 50 tot 100 ton maaisel per jaar. De deelnemers composteren het materiaal of maken er Bokashi van en verspreiden het over de maïspercelen. Bij het produceren van Bokashi wordt het maaisel onder zuurstofloze omstandigheden gefermenteerd door effectieve microbacteriën. Daarbij worden kalkkorrels en kleimineralen toegevoegd. Tijdens dit proces van fermenteren gaat er veel minder organische koolstof verloren dan bij composteren, en blijft er meer energie in het product. Hierdoor kan het bodemleven het beter als voedselbron benutten.
Positieve ervaringen
“De deelnemers zijn in het algemeen zeer tevreden […]

15 december 2017|

Met welke vraag over uw bedrijf mogen studenten aan de slag?

Afgelopen jaar gingen bij 7 VKA-deelnemers studenten aan de slag met een vraag van de ondernemer. Zowel studenten als VKA-deelnemers waren na afloop tevreden over dit project Samen Leren Ondernemen (SLO). Worstelt u met vragen rondom uw bedrijfsvoering? Twijfelt u over bepaalde ontwikkelingen op uw bedrijf? Laat dan vier studenten zich buigen over deze vraag. In het traject SLO gaan groepjes van een HAS-student met drie MAS-studenten aan het werk met een vraag van een ondernemer. 

De vragen moeten ingewikkeld maar oplosbaar zijn. Bijvoorbeeld: hoe pas ik bieten of sorghum in op mijn bedrijf? Hoe verhoog ik de fosfaatbenutting? Wat is het effect van opstallen of juist van weiden op mijn mineralenbalans? De onderzoeksperiode is van februari tot april 2018. De studenten gaan zo’n 7-8 dagen, verdeeld over die periode, met het probleem aan de slag. VKA zoekt hiervoor ondernemers verdeeld over de verschillende studiegroepen. Heeft u een leuke, concrete vraag en mogen de studenten hiermee aan de slag? Meld u dan aan via dit formulier. VKA neemt contact op met de ondernemers die zich aanmelden.

15 december 2017|

VKA in special ‘De Kracht van Oost’

LTO Noord regio Oost heeft onlangs een special ‘De Kracht van Oost’ uitgebracht met de mooiste resultaten en projecten uit deze regio. Onder meer de Vruchtbare Kringloop (VK)-projecten werden hierin uitgelicht. Projectleider Carel de Vries schreef een column over de essentie van VK, de klinkende resultaten die zijn geboekt en de toekomst van het project. Lees hier zijn column.

In een ander artikel vertelt VKA-deelnemer Toon Hulshof wat het project hem oplevert als melkveehouder en waarom VKA volgens hem zo succesvol is. Lees hier zijn verhaal.

Bekijk hier ook het volledige magazine.

11 december 2017|

Toekomst van Vruchtbare Kringloop Achterhoek

In de afgelopen vier jaar zijn mooie resultaten gehaald. De komende twee jaar gaan we verder verbeteren, maar daarna is het afgelopen… Hoe verder? Projectleider Carel de Vries deelde tijdens de najaarsbijeenkomst met de aanwezigen het plan voor een zelfstandig vervolg van Vruchtbare Kringloop Achterhoek. Uit de stemming met de aanwezige deelnemers bleek veel animo. Maar dan moet het wel wat opleveren.

Voordat VKA afloopt, hebben we nog twee jaar. Daarin ligt de focus op het verder verbeteren. Carel de Vries lichtte de aandachtspunten kort toe. Het gaat om betere kwaliteit van informatie, doelgericht resultaten boeken, uitstraling en meer betekenis voor beleid en belangenbehartiging. Het afgelopen jaar heeft er een enquête plaatsgevonden onder 90 deelnemers. Dit biedt ook aanknopingspunten om te verbeteren.

VKA op eigen benen

“Over twee jaar is het afgelopen. Waarom zouden we verder gaan?” Volgens de Vries verdwijnt duurzaamheid niet meer van de agenda. ‘De vraag is dan of we afwachten welke nieuwe thema´s en doelen op ons afkomen, of dat we zelf het initiatief nemen? We hebben als boeren, met onze ketenpartners en kennisinstellingen zoveel  kennis.  Laten we het aan anderen over om ons te vertellen dat we een probleem hebben? En laten we hen vervolgens bepalen hoe we […]

11 december 2017|

Innovatie in loonwerk met experts Bosch en Heuvelink

Martin Bosch van loonbedrijf Bosch uit Hengelo (Gld) en Freddie Heuvelink van loonbedrijf Almen Harfsen vertelden in een vraaggesprek met Johan Temmink over de nieuwste technologie in loonwerk.

Mesttanksensor

Martin Bosch werkt sinds twee jaar met een NIR-sensor op de mesttank die de elementen stikstof, fosfaat en kali in de mest kan meten zodat je daar actief op kan bemesten. De sensor is gekoppeld aan een gps-systeem, zodat je ook precisiebemesting kan toepassen. ‘Zo zie je precies waar bijvoorbeeld het fosfaat blijft.’ Naar verwachting is deze innovatie eind volgen jaar praktijk-klaar, als de betrouwbaarheid is aangetoond en de goedkeuring verkregen. In Duitsland heeft het al toekenning.

Veris Scan

Freddie Heuvelink werkt met Veris scan. Met deze bodemscanner kan de grond goed in beeld gebracht worden door het bepalen van organisch stofgehalte, zuurtegraad en geleidbaarheid. ‘In de praktijk blijkt dat in één perceel de zuurtegraad kan verschillen van 4 tot pH 6.’ De vervolgstap is plaatsspecifiek bemesten aan de hand van een taakkaart.

Vraaggesprekleider Johan Temmink maakt duidelijk dat Vruchtbare Kringloop Achterhoek graag meedenkt en de ontwikkelingen volgt. ‘Met het verbeteren van de efficiëntie kan je de opbrengst verbeteren. Duurzaam is ook economisch duurzaam.’

11 december 2017|

Studiegroep 12 ‘VKA-studiegroep van het jaar’ 2017

Studiegroep 12 uit de buurt van Beltrum heeft gezamenlijk de beste resultaten behaald en inzet getoond. Dat maakte hen winnaar van de ‘VKA-studiegroep van het jaar’-verkiezing 2017. Uit handen van jurylid Johan Temmink van ForFarmers kregen de deelnemers en begeleider Igor Hoogakker een cheque overhandigd.

Als opvolger van de Kringloopboer van Morgen besloot het projectteam dit jaar aandacht te besteden aan de studiegroepen. Voor de gelegenheid werd de jury benoemd met naast Johan Temmink, de leden Carel de Vries, Michaela van Leeuwen en Gerjan Hilhorst van Wageningen University Research.

De uitkomst is gebaseerd op cijfers van de KringloopWijzer en er is gekeken naar de inzet van de groep. De groep scoort wat betreft de resultaten van de KringloopWijzer duidelijk beter dan het gemiddelde van Vruchtbare Kringloop Achterhoek. Bovendien is er de laatste jaren veel vooruitgang geboekt. Daarnaast is er een grote opkomst bij bijeenkomsten, is de groep nieuwsgierig en komt het met nieuwe inzichten en ideeën. De deelnemers formuleren doelen, gericht op verbetering en vernieuwing.’ Namens studiegroep 12 bedankte André te Fruchte de jury voor de complimenten.

Johan Temmink dankte na de uitreiking tot slot alle 27 studiegroepen en de groepsbegeleiders. ‘Ik ben er vast van overtuigd dat we derogatie behouden en dat […]

11 december 2017|