Nieuwsarchief

//Nieuwsarchief
­
  • dsc_0369

Bodemkwaliteit centraal in 2018

De eerste studiegroepbijeenkomsten van dit jaar zijn al weer van start gegaan! Het centrale thema is bodemkwaliteit. Hoe deze via een goed teeltplan te behouden of te verbeteren. U gaat met de andere deelnemers onder meer in gesprek over hoe uw teeltplan bijdraagt aan de kwaliteit van uw bodem. Belangrijk is de ligging van de percelen. Het optimale landgebruik voor de bodemkwaliteit is 60% blijvend grasland met een lage frequentie van graslandvernieuwing en 20% grasklaver (rode en witte klaver) in rotatie met 20% bouwland. Praktische bezwaren en oplossingen passeren de revue. Een goed teeltplan en de uitvoering daarvan draagt bij aan het verbeteren van uw bodemkwaliteit wat volgend jaar te zien is in uw bodemoverschot van uw KLW. Een goede bodem en juiste bemesting zorgt voor een optimale mineralenefficiëntie.

Gaat u als VKA-deelnemer dit jaar aan de slag met maatregelen ter verbetering van uw mineralenefficiëntie? Laat het ons weten! Dan kunnen we uw bevindingen volgen, eventueel vergelijken met andere VKA-deelnemers en delen via een Praktijkflits. Mail uw eigen demo naar achterhoek@vruchtbarekringloop.nl.

We wensen u veel succes en plezier met de planvoering en de realisatie ervan!

15 februari 2018|
  • img-20180213-wa0001

Doe mee met de Valentijnsactie ‘Let’s date!’

Het initiatief ‘Boeren van Nederland’ zet een speciale Valentijnsactie op voor boeren om de verbinding te zoeken met de samenleving. Deze actie is een mooie kans voor u als VKA-deelnemer om het gesprek aan te gaan met bijvoorbeeld uw buurman, burgermeester of de natuurbeheerder! Maak op Valentijnsdag  2018 een ‘date’ met iemand uit de samenleving die u als boer graag wilt ontmoeten. Ga op uw date bijvoorbeeld in gesprek over uw deelname aan VKA en welke stappen u onderneemt om te werken aan een duurzame sector. Doe dat positief, stel vragen en maak een echte verbinding. 
Uitnodiging

Melkveehoudster en LTO-bestuurslid Conny van den Top (#happyfarmlife) heeft voor deze actie een speciaal Valentijnsfilmpje  gemaakt, waarmee u uw maatschappelijke partner kunt uitnodigen via de mail, app of sociale media. U vindt het filmpje hier.
Hoe werkt het?

Kies als boer iemand met wie u in gesprek wilt: uw buurman, de slager, de natuurbeheerder, burgemeester, sportheld, directeur natuurmonumenten, tweede Kamerlid etc. Maak uw eigen keuze.
Uitnodiging: stuur op Valentijnsdag (14 februari) het filmpje met een persoonlijke uitnodiging. Dit kan per app, mail of via de sociale media. Wacht op reactie en maak een date.
Ga in gesprek: zoek een geschikte ‘keukentafel’
Communiceer over uw date: maak […]

13 februari 2018|
  • video-melk-klimaat_v2

Video: Melkveehouders over deelname aan kennisgroep Melk & Klimaat

Begin 2016 ging de kennisgroep Melk & Klimaat binnen het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek van start. 15 melkveehouders werken hierin samen met FrieslandCampina en Wageningen University & Research aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. In onderstaande video vertellen VKA-deelnemers Joan Beernink en Gerrit Hiddink waarom zij deelnemen aan de kennisgroep Melk & Klimaat en welke maatregelen zij nemen op hun bedrijf om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Ook legt begeleider Zwier van der Vegte uit wat het doel is van de kennisgroep en op welke manier dit wordt vormgegeven.
Klik hier of op onderstaande afbeelding om de video te bekijken.

 

 

25 januari 2018|
  • img_0637

Gras met klaver bespaart 184 kg N uit kunstmest

Gras in combinatie met rode- en witte klaver levert ook het tweede jaar een hoge opbrengst en voederwaarde, met een besparing op kunstmest. Deelnemers Arnold en Roy Lageschaar hadden in 2017 met een tweedejaars grasklaver een opbrengst van 14,2 ton droge stof met 59 m3 drijfmest en 36 kg zuivere N per ha, ten opzichte van grasland met een opbrengst van 14,3 ton droge stof met 81 m3 drijfmest en 220 kg zuivere N per ha. Het telen van gras met klaver past met name goed in vruchtwisseling met bouwland.

De familie Lageschaar heeft in het najaar van 2015, na de aardappelteelt, de helft van het perceel ingezaaid met puur gras (links op de foto) en de andere helft met een mengsel van gras met rode- en witte klaver (rechts op de foto) (35 kg BG3 of BG12, 5 kg rode klaver en 3 kg witte klaver per ha). Vanuit de Kennisgroep Bodem van Vruchtbare Kringloop Achterhoek en de Liemers, zijn de laatste twee jaar van de verschillende sneden de opbrengst en voederwaarde bepaald.
Opbrengst en voederwaarde
De totale opbrengst was in het eerste jaar na inzaai (2016) voor gras- en grasklaver respectievelijk 11,9 en 13,8 ton droge stof per ha. De deelnemers […]

12 januari 2018|
  • img_4410

Mooie resultaten vier jaar Vruchtbare Kringloop Achterhoek

Op 28 november 2017 vond de najaarsbijeenkomst van Vruchtbare Kringloop Achterhoek plaats in de Radstake in Heelweg. Ruim honderd deelnemers en belangstellenden waren aanwezig om te horen wat de resultaten zijn van vier jaar Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers.

Op veel fronten is vooruitgang geboekt. Uit de cijfers blijkt dat het merendeel van de deelnemers voldoet aan de uitspoelingsnorm voor stikstof. Van fosfaatverliezen is op de meeste bedrijven al helemaal geen sprake meer, de fosfaatoverschotten zijn negatief. Tijdens de bijeenkomst werden de belangrijkste resultaten gepresenteerd door Gerjan Hilhorst van de Wageningen University Research. Hij heeft hiervoor de data uit de KringloopWijzers van 180 deelnemende bedrijven geanalyseerd.

Namens de stuurgroep bedankte Henk Jolink even daarvoor de deelnemers voor hun inzet. ‘Er is boerenslimheid, kennis en moed nodig om te veranderen. Jullie verbeteren het bedrijfsresultaat en delen kennis in de studiegroepen. Wees trots op de resultaten en waar je het voor doet.’

De avond was verder gevuld met: de verkiezing van VKA-studiegroep van het jaar, innovaties in het loonwerk en de toekomst van VKA. LTO-voorzitter melkveehouderij Wil Meulenbroeks vertelde over de betekenis van VKA voor beleid en belangenbehartiging.

We hebben een boekje gemaakt met de belangrijkste resultaten van vier jaar Vruchtbare Kringloop Achterhoek, zie ook deze link.
Het […]

17 december 2017|
  • dsc05891

Slootmaaisel als bodemverbeteraar

In het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers zoeken we naar alle mogelijke maatregelen en innovaties om de melkveehouder en het milieu een stap verder te brengen. Bij het kringloopdenken past ook het benutten van maaisel voor bodemverbetering. In de pilot ‘slootmaaisel als bodemverbeteraar’ passen vijf VKA-deelnemers dit toe op hun eigen bedrijf.

“Je beperkt het transport van materiaal. In de gangbare praktijk gaat een deel van het maaisel eerst naar composteerbedrijven en laten melkveehouders het van daaruit naar hun land brengen. Onze ambitie is om lokaal materiaal lokaal te verwerken en te benutten ”, zegt Laurens Gerner, die de pilot vanuit Waterschap Rijn en IJssel begeleidt.
Compost en Bokashi
Aan elk van de vijf deelnemers levert het waterschap zo’n 50 tot 100 ton maaisel per jaar. De deelnemers composteren het materiaal of maken er Bokashi van en verspreiden het over de maïspercelen. Bij het produceren van Bokashi wordt het maaisel onder zuurstofloze omstandigheden gefermenteerd door effectieve microbacteriën. Daarbij worden kalkkorrels en kleimineralen toegevoegd. Tijdens dit proces van fermenteren gaat er veel minder organische koolstof verloren dan bij composteren, en blijft er meer energie in het product. Hierdoor kan het bodemleven het beter als voedselbron benutten.
Positieve ervaringen
“De deelnemers zijn in het algemeen zeer tevreden […]

15 december 2017|