Hoofdbestuur FrieslandCampina op bezoek bij VKA

//Hoofdbestuur FrieslandCampina op bezoek bij VKA

Hoofdbestuur FrieslandCampina op bezoek bij VKA

koeien-003Begin september bracht het hoofdbestuur van FrieslandCampina een bezoek aan het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek (VKA). Frans Keurentjes, voorzitter van FrieslandCampina, sprak vol lof over het project: ‘VKA levert de deelnemers praktische en bruikbare ervaringen op. We hebben als bestuur tijdens het bezoek ervaren hoe belangrijk en hoeveel potentieel er is om de bedrijfsvoering op onze boerderijen te verbeteren.’

‘Bovendien krijgen wij door dit project goede informatie om de mineralen en emissies meetbaar te maken, zodat we onze producten beter kunnen verkopen. Klanten en afnemers vragen van ons om duurzaam te ondernemen’, aldus Keurentjes.

Vooruitgang boeken
Thijs Arendsen, VKA-deelnemer en districtsraadslid van FrieslandCampina, presenteerde aan het bestuur de resultaten die hij heeft geboekt in het project. ‘Kijken bij een ander en bewustwording creëren, geven op de lange termijn voordelen. Het in groepsverband bespreken van de KringloopWijzer is dan ook essentieel om vooruitgang te boeken.’

‘In de afgelopen jaren heb ik diverse maatregelen genomen en is onder meer een stijgende lijn zichtbaar in het VEM-gehalte van het ruwvoer en het ds-opbrengst. Ook is een daling in het fosfaatoverschot waar te nemen, wat onder meer te maken heeft met de seizoensinvloeden. Kanttekening is dat je soms meer fosfaat uit de grond onttrekt dan dat je erin stopt. Dit is moeilijk te sturen. Gevolg is dat er meer stikstof uitspoelt naar het grondwater. Goed bodembeheer blijft lastig.’

Gewasdifferentiatie
Ook ontstond er een gesprek met het hoofdbestuur over gewasdifferentiatie om de bodem beter te benutten. Arendsen: ‘Nu telen we vaak alleen gras en mais. Met gewasdifferentiatie is het mogelijk om meer eiwit uit gewassen te halen en de kringloop te sluiten. Nu moeten we nog relatief veel krachtvoer aankopen, zoals soja. Dit leverde een interessante discussie op.’

Projectleider Carel de Vries gaf hierna een presentatie over de resultaten van drie jaar Vruchtbare Kringloop Achterhoek. Na afloop van de presentaties vertrok het bestuur naar een mestverwerkingsinstallatie in Groot-Zevert. Hier werden de eindproducten van de mestverwerking, de meststoffen, getoond. Ook kreeg het bestuur te zien hoe groen gas wordt geproduceerd. Het overgrote deel van het geproduceerde gas gaat met een speciaal daarvoor aangelegde gasleiding naar de weifabriek van FrieslandCampina in Borculo.

2018-02-27T17:30:02+00:00