­

Inspirerende VKA-najaarsbijeenkomst op 28 november

16 november 2017|

Van harte welkom op de najaarsbijeenkomst van Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers! We hebben een aantrekkelijk en afwisselend programma. We laten u de fraaie resultaten zien van vier jaar VKA. We maken de ‘VKA-Studiegroep van het jaar’ bekend. Loonwerkers vertellen over de nieuwe […]

VKA-deelnemer Hulshof: ‘Met eenvoudige maatregelen kan ik mijn CO2-uitstoot verlagen’

27 oktober 2017|

‘De klimaatdiscussie wordt wereldwijd steeds heviger. Niet alleen overheden, maar ook markpartijen en consumenten stellen steeds meer eisen aan de uitstoot van  broeikasgassen. Daar kun je beter op tijd op inspelen’, vertelt VKA-deelnemer Toon Hulshof uit Lievelde.

Begin 2016 ging de kennisgroep […]

Docenten enthousiast om KringloopWijzer toe te passen in onderwijs

13 oktober 2017|

Op donderdag 12 oktober maakten 18 docenten uit de sectie veehouderij en loonwerk kennis met de KringloopWijzer. Tijdens een kennisdag op AOC Oost gaven Johan Temmink en Maarten Hiddink,  die namens ForFarmers betrokken zijn in Vruchtbare Kringloopprojecten, uitleg over het toepassen […]

In Vruchtbare Kringloop Achterhoek en de Liemers (VKA) werken ruim 250 melkveehouders aan het verbeteren van de vruchtbaarheid van hun bodem. VKA wil melkveehouders inspireren en faciliteren om efficiënter met de mineralen op hun bedrijf om te gaan en zo steeds meer ‘toekomstproof’ te worden. Lees verder.
Bij de start van het project is gekozen om vanuit vier deelprojecten te werken waarbij de gegevens vanuit de KringloopWijzer centraal staan. De ruim 250 deelnemers zijn regionaal verdeeld in 25 studiegroepen. Daarnaast komen vier kennisgroepen bijeen, die hun aandacht richten op een specifiek onderwerp (Carbon Footprint, Precisielandbouw, Water of Bodem). Lees verder.
In de periode 2013-2015 hebben de deelnemers van VKA positieve resultaten geboekt op het gebied van bodembenutting en melkproductie. Ook de stikstofverliezen en fosfaatoverschotten op de melkveebedrijven zijn fors gereduceerd. Op kleigrond voldoet 92% en op zandgrond 44% van de bedrijven aan de norm voor stikstofbodemoverschot. Lees verder.
LTO Noord, Waterschap Rijn en IJssel, ForFarmers, FrieslandCampina, Vitens en Rabobank werken samen in het project. Elke organisatie neemt vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid deel aan Vruchtbare Kringloop. Het project wordt financieel ondersteund door Provincie Gelderland en LTO Noord Fondsen. Lees verder.
Alex ten Have
Alex ten Have
‘Dat we iets met mineralen moeten, dat weten we allemaal. Daarom is het goed om als agrariër jezelf de vraag te stellen: Waar kan ik nog wat winnen?’
Lees meer >

Martijn Kornegoor
Martijn Kornegoor
‘De KringloopWijzer is een mooi managementinstrument. Met heel veel knoppen waar je aan kunt draaien. Kleine verbeteringen kunnen al tot best grote resultaten leiden.’
Lees meer >

Arjan Freriks
Arjan Freriks
‘Voederbieten onttrekken meer stikstof uit de bodem dan snijmais. Bovendien is de voederwaarde van voederbieten hoger dan snijmais.’
Lees meer >

Theorie en Praktijk

Vruchtbare Kringloop kiest de KringloopWijzer als rekenmodel om de mineralenstromen op het melkveebedrijf in kaart te brengen.

Lees meer >

Voor de agrarische sector betekent mineralenbenutting werken aan de optimalisatie van bemesting, teelt en bodemvruchtbaarheid.

Lees meer >

Het eerste jaar Vruchtbare Kringloop bevestigt dat de bodem een centrale rol speelt in de verbetering van de mineralenkringloop.

Lees meer >

Bodemvruchtbaarheid is zeer belangrijk voor verbetering van de mineralenefficiëntie en vochthuishouding en daarmee van groot belang voor de gewasproducties van de landbouwbedrijven.

Lees meer >

Vraag en Antwoord

Kun je voederbieten op zandgrond telen?

Ja dat kan, met name op percelen met een goede vochtvoorziening. Lees meer >

Wat is het beste tijdstip om grasland te vernieuwen?

Er zijn drie stelregels te benoemen. Lees meer >

Veroorzaakt beweiding bodemverdichting?

De graad van verdichting heeft te maken met beweidingssysteem, tussengrasgroei en benutting. Lees meer >

Financiers