Home 2018-03-26T13:31:47+00:00

De resultaten

De belangrijkste resultaten van vier jaar Vruchtbare Kringloop Achterhoek gebundeld in één boekje.

Deelnemen

Wilt u ook aan de slag met kringlooplandbouw? En wilt u meer kennis over het verbeteren van bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit en economische duurzaamheid? Meld u dan nu aan

Agenda

2e ronde studiegroepbijeenkomsten

Datum: eind maart - begin april

Studiedag VKA

Datum: 29 maart

Twitter

@VKringloop

1 day ago
Bodemvruchtbaarheid is een centraal thema in het project @VKringloop Noord-Holland. 'Het middelenpakket wordt smaller en bemesting ligt onder een vergrootglas. Dit vraagt om creativiteit van agrarische ondernemers', zegt groenteteler en deelnemer Bart Bak. https://t.co/OZ3LPCrQoj
2 days ago
Versterking toekomstbestendige Drentse melkveehouderij. Provincie Drenthe stelt subsidie van 43.000 euro beschikbaar voor vervolg Vruchtbare Kringloop in Drenthe. Samen in beweging met @LTONoord @ProvDrenthe @Countus @ForFarmers @Agrifirm @WUR

https://t.co/RLWXwug89I

Financiers